ریسک و بازده

ریسک و بازدهزیان بالقوه قابل اندازه گیري یک سرمایه گذاري را ریسک می نامند.

در فرهنگ و بستر، ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده،

و تعریف مالی و مقداري ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاري میباشد.

 


ریسک عبارت است از هر چیزي که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید میکند.

وستون بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسد:

ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از ان دارایی.

نیکلز مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و ان را از نظر مفهوم به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر درجه احتمال ضرر و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفا احتمال زیان را در برمی گیرد و شامل احتمال سود نمی شود ، مانند احتمال وقوع سیل.

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در اینده مخاطره آمیز می سازد. رسیک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است.

بنابراین ریسک عبارت است از

احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده

و یا میتوان گفت

ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از ان دارایی.

وستون بریگام ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده اتی ناشی از دارایی می  داند.

بنابراین با معیار پراکندگی بازده دارایی ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود.

پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و به عنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.

  • pic1 عنوان مقاله : ریسک و بازده
  • pic1 زبان مقاله : فارسی
  • pic1 تعداد صفحات : 13
  • pic2 نوع فایل : PDF
  • pic2 حجم فایل : 213 کیلوبایت
  • pic4 لینک دانلود

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

نوزده − 5 =