عادت های بد مالی را بشناسید!

عادت های بد مالی را بشناسید!
عادت های مالی بد از اشخاص معتادِ پول می‌سازد
تمامی دوست دارا‌هستند فئودال شوند ; ولی بخش اعظمی از اشخاص عاداتی برای خویش صحیح مینمایند که ترک آنان دوچندان مشقت بار است . مثلاً هنگامی اشخاص هرماه , پس‌اندازکردن را به ماه بعدی موکول می‌نمایند , این به تعویق پرت کردن , یک عادت میشود و جذاب اینجاست که مدام برای این تعویق , توجیه دارند!
افرادی که عادات اشتباهی نسبت به پول ‌دارند , به مرور به یک معتاد پول تبدیل میشود . معتادان پول , نظیر معتادان به مواد , در‌صورتی‌که معالجه نشوند , هم اکنون آن‌ةا هر روز بدتر میشود .
پول فراوان نمی‌تواند درمانی برای معتادان پول باشد و آنها را راضی نمی کند . هرچه به آن ها پول بیشتری بدهید , انگار که دارید به معتادان , مواد بیشتری می‌رسانید!
مثلاً کارکنان را در لحاظ بگیرید . آن ها اشخاصی می باشند که معتاد پول شده‌اند . به چه صورت؟ درصورتی که هر ماه کاری این کارکنان را به ۳ بخش هنگامی تقسیم فرمایید :
۱۰ روز نخستین سرخوش می‌باشند ;
۱۰ روز بعدی از شدت این سرخوشی کاسته میگردد ;
۱۰ روز انتها به‌شدت وضعیت روحی نامناسبی دارا‌هستند ;
صحیح مانند یک معتاد که هنگام وصال مواد , سرخوش است و بعد از رفع اثر آن , مأیوس و دل‌زده میشود . به این ترتیب , عموم اشخاص , اعتیاد مالی دارند!عادت های بد مالی
نقطه مقابل معتادان پول چه افرادی هستند؟
اربابان پول! آن ها اشخاصی می‌باشند که در پی پول نمی‌روند ; بلکه پول است که درپی آنان می رود . اربابان پول مدام موفق‌اند . آن ها پول را زیر در دست گرفتن خویش درآورده‌اند و اذن نمی‌دهند که پول از آنان گریز نماید .
عادت های بد مالی را بشناسید!
معتادان به پول چه ویژگی‌هایی دارند؟
۱ – نفی و انکار می‌نمایند
صحیح مانند معتادان به مواد مخدر , معتادان به پول نیز می خواهند اعتیاد خویش را نفی نمایند . آن ها نمی‌پذیرند که به همین اندازه قانع شده‌اند و نمی‌توانند تصور نمایند که ترک عادات تا چه حد آنان را از قید و بندها رها می کند .
انکار , همینطور می تواند سبب شود که فرد هیچ انگیزه مالی مثل برنامه بازنشستگی یا این که برنامه پس‌انداز برای خویش در لحاظ نگیرد .
۲ – مبتلا روزمرگی می‌باشند
روزمرگی یعنی عادت , یعنی زمانی کسی انگیزه‌ای برای ترقی در خویش نمی‌بیند . هنگامی دستمزد را هر ماه راز موقع بدهند , اشخاص شرطی میگردند که به به عبارتی میزان برای خویش خرج بتراشند و سعی می نمایند که پول خویش را تا پایان ماه آنگاه برسانند . چنین حالتی شاید جلوی ترقی اشخاص را بگیرد .
۳ – ناامید و مأیوس میباشند
آن ها دائماً از موقعیت می‌نالند و بدی احوال مالی خویش را گردن این ‌و آن می‌اندازند . مثلاً می گویند : «وضعیت میهن حاد است!» و یا این که «چک‌های اینجانب وصول نمی‌شوند» .
چنانچه جز این مدل از اشخاص می باشید مسئولیت تمام حالت را بپذیرید و ضمناً , امیدوار باشید که وضعیت به‌زودی تغییر تحول مینماید . این شما می باشید که موقعیت را تغییر و تحول خواهید اعطا کرد . برای این فعالیت همت نمایید .
۴ – خشمگین میباشند
معتادان به پول , دیگر افراد را سرزنش می نمایند و اکثر زمان ها چنین جملاتی را می گویند : «اگر سرم کلاه نرفته بود , فلان عمل را می‌کردم» و «اگر پدرم مانند دوستم فئودال بود , حتماً برنده می‌شدم» تا زمانی مسئولیت شرایط کنونی را نپذیرید , شما نیز یک معتاد پول می‌باشید .
۵ – خجالت‌زده می باشند
آنها نه‌تنها از حالت خویش راضی نیستند , بلکه از آن خجالت‌زده می‌باشند . این اشخاص می‌ترسند که مردمان آن ها را به خاطر این‌که توانا به رئیس اوضاع و احوال نیستند , قضاوت نمایند یا این که ممکن است نمیخواهند این‌طور به لحاظ رسد که دارا‌هستند غلط می کنند .
آن ها نظیر کسی می‌باشند که یک رژیم غذایی گرفته , ولی از افشای این قضیه که سبب ساز تپل به لحاظ رسیدنش می شود , ترس دارا‌هستند و در فیض جلوی توده تلاش میکنند پرخوری کرده تا اوضاع و احوال را معمولی جلوه بدهند .
عملکرد برای پنهان‌کردن خجالت و رودربایستی در مشکلات مالی سبب می گردد که ما خودمان را از مردمان و منابعی که واقعاً می توانند امداد نمایند , جدا کنیم . هر چه بیشتر منزوی شویم , بدتر می‌شویم و این به دور فسخ دائماً تکرار میگردد .

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    دو × 2 =