logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها

فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها
فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها

فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها فولکس‌واگن در‌پی ثبت ابتکار عمل سامانه‌ای است که به خودروها قابلیت و امکان میدهد از روش یک کانال مبتنی بر بلاک چین با یکدیگر رابطه برقرار نمایند. این سامانه با انگیزه ارتقاء ایمنی جاده‌ای پباده سازی می شود و هر ماشین اطلاعاتی به خودروهای دیگر […]

فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها

فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها

فولکس‌واگن در‌پی ثبت ابتکار عمل سامانه‌ای است که به خودروها قابلیت و

امکان میدهد از روش یک کانال مبتنی بر بلاک چین با یکدیگر رابطه برقرار نمایند.

این سامانه با انگیزه ارتقاء ایمنی جاده‌ای پباده سازی می شود و هر ماشین اطلاعاتی

به خودروهای دیگر ارسال می نماید . این داده ها میتواند جلوی پیدایش تصادفات را بگیرد .

از پیام‌های مرتبط با ارتباطات در بین خودرویی به شکلی نوین در جهت بهبود

ایمنی به کار گیری کرد . بخش اعظمی از کاربردهای مرتبط با ارتباطات فی مابین خودرویی نوعی هشدار

را به راننده در رابطه رویدادهای احتمالی مانند تصادف دو اتومبیل می دهد .

این سامانه نوین ارتباطات فی مابین خودرویی کمپانی فولکس‌واگن مبنی بر تک پیغام کار می نماید و

فرستنده سیگنال در هر پیام معین است . این دستور سبب ساز پرهیز از برهم‌ریختگی داده ها میشود .

فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها

فولکس‌واگن در پی ثبت سامانه ارتباط بلاک چینی بین خودروها

 

این سامانه برای خودروهای خودران و هم خودروهای معمولی کاربرد دارااست و

می تواند نیز داده ها را به راننده نشان دهد و یا این که این که خودروی خودران را در راستای صحیح ( برای خودداری از تصادف ) جهت دهی نماید . تماس دربین خودرویی می تواند به شکل‌های گوناگون به انجام رسد . یکی‌از کارآمدترین شیوه‌ها این است که دو ماشین با نیز به نوعی قرارداد برسند . به محض موافقت هر دو اتومبیل با قرارداد مشترک , عملیات مورد توافق ( برای مثال رفتن یک اتومبیل درسمت چپ و دیگری راست ) به انجام می رسد . در صورت به تغییر و تحول این سرمشق , گشوده نیز دو ماشین می بایست با نیز به توافق برسند .

یکی اصلی‌ترین جذابیت‌های این سامانه قابلیت و امکان تبادل پیام‌های کد گذاری شده دربین خودرویی است که با ساخت شبکه‌ای از وسایل نقلیه حاضر در یک مسیر معین , مورد تولید ترافیک روان و سوای برخورد را در آن آماده می‌سازد .

درین سامانه , ‌ ابتدا پیامی از یک اتومبیل به خودرویی دیگر منتقل می گردد . این پیام دارنده یک «نشانگر هش»‌ ( hash pointer ) است که نشام میدهد داده ها مربوط به آن در کجای بلاک چین ذخیره شده‌است . این پیام در پایان بوسیله همگی خودروهای مشارکت‌کننده امضا‌ء شده و بر روی بلاک چین قرار میگیرد . در شرایطی‌که اضطراری باشد قرارداد منعقده در بین خودروها تغییر و تحول یابد , پیام دیگری بیشتر شده و این فرایند ادامه می یابد .

فولکس‌واگن یک کدام از بزرگ‌ترین شرکت‌هایی است که قصد داراست از بلاک چین برای بهبود فعالیت‌های خویش به کارگیری نماید . قبلا هم شرکت‌های خودروساز دیگری هم به به کارگیری از این فناوری عشق نشان داده بودند