logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پوکر بازها چه چیزی به معامله گران می آموزند؟

پوکر بازها چه چیزی به معامله گران می آموزند؟
پوکر بازها چه چیزی به معامله گران می آموزند؟

    شباهت های متعددی در بین پوکر و دنیای معاملاتی است و یک تریدر خیلی چیز ها را می تواند از یک پوکر گشوده یاد بگرد . برندون آدامز پروفسور اقتصاد در دانش کده هاروارد میگوید برخی از شایسته ترین کاندیداها برای تجارت در وال استریت , کارت گشوده های ماهر در فولتیلت پوکر […]

پوکر بازها چه چیزی به معامله گران می آموزند؟     شباهت های متعددی در بین پوکر و دنیای معاملاتی است و یک تریدر خیلی چیز ها را می تواند از یک پوکر گشوده یاد بگرد . برندون آدامز پروفسور اقتصاد در دانش کده هاروارد میگوید برخی از شایسته ترین کاندیداها برای تجارت در وال استریت , کارت گشوده های ماهر در فولتیلت پوکر ( قدیمیترین وبسایت بازی پوکر آنلاین ) و سایتهای شبیه می باشند . هر پوکر گشوده ماهر می داند که درصورتی که مدیر ریسک در مواقع بحرانی را داشته باشد دیگر قمار نمی‌کند و اسیر اقبال نمی شود . پوکر ( و خرید و فروش گری ) وقتی قمار میشود که شما احساساتی برخورد نشان دهید و آنجاست که نظم و انضباط خویش را رها کرده و فارغ از مدیر , ژتون ها را به راحتی از دست خواهید بخشید . چه چیزی ما می‌توانیم از پوکر گشوده های ماهر یاد بگیریم؟ تامل استراتژیک داشتن! چه بسا در حالتی که یکپارچه عالی بیاورد که آرزو به بردن شمارا بیشتر می نماید احتیاج به اجرای راهکار خویش برای به چنگ آوردن امتیازات بیشتر از سوی در مقابلتان دارید . حتی‌د‌ر برخی موردها احتمال دارد بخواهید دو یا این که سه دست را بازی نکنید . پوکر گشوده ماهر می‌داند که نیازی به آزمون کردن اقبال خویش ندارند و صرفا وقتی ورود می نمایند که بخت بهتری برای بازی پیش رو پیش گویی نمایند .     پوکر بازها چه چیزی به معامله گران می آموزند؟     پوکر گشوده پس او‌لین چیزی که ما می توانیم از پوکر گشوده ها یاد بگیریم داشتن راهکار به آرزو یکپارچه عالی می‌باشد و همچنین خرید و فروش هم برای یک خرید و فروش گر این شم را تدایی می‌نماید . و این به‌این مضمون‌ میشود تصور کرد که از بها در راهکار معاملاتی به کارگیری کنیم . ارزش می باشد که ورود ما‌را میسر میسازد و نباید امیدی به ورود های تصادفی داشته باشیم , و این به‌این معنیست که هر خرید و فروش ای سود روستا نخواهد بود , در سود موفق این بازی خرید و فروش گریست که زمان خطر کنار باشد و حجم بیش تر نکند . مسلما آن چه حیاتی میباشد حوصله کردن برای چشم به راه ماندن یک وضعیت عالی ( آور ترید نکردن ) و داشتن یک نظم و انصباط دارای اهمیت است که یک پوکر گشوده نیز همین دو اصل را رعایت می‌کند حوصله و نظم و انضباط و می داند کجا نگه دارااست و می‌داند کجا تسلیم شود . ممکن است مهم ترین درس یک پوکر گشوده این باشد که کجا دست را نگه داراست و کجا تسلیم شود کنی راجرزیک موزیک دیرین می باشد از کنی راجرز که میگوید این شمایی که می دانی که تا کی نگه داری , کی تسلیم شوی و می دانی که کی شیوه بروی , کی اجرا کنی . تو هیچ گاه نمیتوانی پولهایت را بشماری زمانی روی صندلی نشستی , شرایط فعلی زمان شماردن اونهاست زمانی که بازی به انتها رسید . حال حاضر , شما ممکنه بدانید مشقت بار ترین فعالیت بیرون شدن از خرید و فروش گشوده است . ولی , یک پوکر گشوده می داند که کی دستی که نگه داشته را با دستان خویش را رها و تسلیم نماید . شما می بایست بدانید که زیان را پذیرش فرمائید و به ادامه بازی ادامه دهید . خوشبختانه برای ما خرید و فروش گران نگه داشتن و یا این که بستن خرید و فروش مقداری بی آلایش خیس می باشد چون ما به آسانی می‌توانیم تهیه کنیم که داد و ستد در کدامین موقعیت باشد .