logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

توقف و بازگشایی نماد در بورس اوراق بهادار چیست؟

توقف و بازگشایی نماد در بورس اوراق بهادار چیست؟
توقف و بازگشایی نماد در بورس اوراق بهادار چیست؟

      معاملات شرکت‌های بورسی در حالت خاصی متوقف میشود . در‌این‌صورت‌ به اصطلاح علامت کمپانی بسته میشود و سهامداران نمی‌توانند به داد و ستد سهام این مجموعه بپردازند . بعداز خروج از حالت یگانه و بازگشایی نشانه کمپانی داد و ستد سهام کمپانی از رمز گرفته می گردد . توقف نشانه در موردها […]

   توقف و بازگشایی نماد در بورس اوراق بهادار چیست؟     معاملات شرکت‌های بورسی در حالت خاصی متوقف میشود . در‌این‌صورت‌ به اصطلاح علامت کمپانی بسته میشود و سهامداران نمی‌توانند به داد و ستد سهام این مجموعه بپردازند . بعداز خروج از حالت یگانه و بازگشایی نشانه کمپانی داد و ستد سهام کمپانی از رمز گرفته می گردد . توقف نشانه در موردها تحت منحصراً بورس بعداز اخذ طومار یا این که پیام الکترونیکی سازمان ناشران بورسی اداره , نسبت به توقف آرم مبادرت می کند : الف : پیشین از برگزاری تمامی مجامع همگانی صاحبان سهام شرکت‌ها و پیشین از برگزاری نشست هیئت مدیره‌ای که طی آن قرار است در باب اختیارات تفویض‌شده به وسیله مجمع همگانی فوق‌العاده برای ارتقا سرمایه تصمیم‌گیری شود . تمام توقف‌های مسئله این بند ۲ روز گذشته از برگزاری مجمع صورت قبول میکند , بجز برگزاری جلسات مجمع معمولی بطور فوق ‌العاده‌ای که تاثیر بی واسطه مالی بر کمپانی ندارد , از قبیل تعیین مدیران , بازرس , حسابرس که نشانه کمپانی می بایست از یک دیروز می بایست متوقف شود . ب : سه روز گذشته از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب و سررسیدهای ورقه ها شرکت کردن بورس      توقف و بازگشایی نماد در بورس اوراق بهادار چیست؟     در مورد ها فوق بعداز اخذ طومار یا این که پیام سازمان ناشران بورسی , اداره گذشته از توقف آرم , زمان و ادله توقف علامت را از روش پیام الکترونیکی سامانه معاملات و وبسایت اینترنتی به اطلاع فعالان بازار می رساند . فورا بعداز اخذ طومار یا این که پیام الکترونیکی سازمان محاسبه بر ناشران بورسی اداره در باب اطلاع از رویدادهای حساس در کمپانی , اگر معاملات مظنون به استعمال از داده ها نهانی یا این که ویرایش ارزش یا این که وجود خبر ها بااهمیت در بازار سهم باشد , مدیرعامل بورس و یا این که اداره می توانند فرمان توقف نشانه را صادر نماید . در‌این‌صورت اداره بورس فورا بعد از اخذ امر نسبت به توقف آرم مبادرت و مورد ها را تا رفع توقف نشانه پیگیری می نماید . در موردها پایین بورس رأساً نسبت به توقف علامت مبادرت می کند : تغییر‌و تحول در طبقه‌بندی تابلو یا این که صنعت توقف نشانه حق تقدم بعداز اتمام مهلت رسمی پذیره‌نویسی وجود اشکالات فنی توقف نشانه حق تقدم بعد از فروش تمام حق تقدم‌های به کارگیری نشده و پاره سهام ناشی از ارتقا سرمایه همینطور اداره بورس جهت پیگیری موردها مشکوک در بازار قادر است آرم یک کمپانی را حداکثر به مقطع ۳۰ دقیقه متوقف نماید و زمینه را از مراجع مربوطه استعلام نماید . واضح است ادامه توقف آرم مشروط به حیث مدیرعامل بورس خواهد بود .