logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟
چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟

    درین مقاله به‌این می‌پردازم که چرا خرید و فروش گران معمولا در بازار باخت می خورند . در صورتی داد و ستد گری اکتسابی است چرا اشخاص علی رغم گذراندن عصر های گوناگون با اساتید گران قدر هنوز نیز ضرر و زیان می دهند؟ اگر‌چه کار در بازارهای مالی به یادگیری نیاز دارااست […]

چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟     درین مقاله به‌این می‌پردازم که چرا خرید و فروش گران معمولا در بازار باخت می خورند . در صورتی داد و ستد گری اکتسابی است چرا اشخاص علی رغم گذراندن عصر های گوناگون با اساتید گران قدر هنوز نیز ضرر و زیان می دهند؟ اگر‌چه کار در بازارهای مالی به یادگیری نیاز دارااست اما آشنابودن به تکنیکها شرط اضطراری موفقیت در بازار است , آنچه اهمیت داراست اصول و نظم فردی است . موفقیت و گسترش شخصی و اجتماعی با نظم به دست می‌آید . داشتن انضباط فردی به آموخته ها نظم میدهد و خرید و فروش گر را پایبند به سیستم از پیش تعییین شده میکند . آموخته ها می بایست با مباحث کم عقل شخص و رئیس مالی در آمیخته شوند تا الگوی منظمی به داد و ستد گر بدهد . به صورت نمونه بردبار بودن با محاسبه صحیح و رعایت اصول رئیس مالی میتواند باعث به موفقیت شخص در بازار مالی شود . هم اکنون درصورتی که یک خرید و فروش گر این اصول را بداند البته رعایت نکند نمی تواند چیره باشد و باخت خوردنش واجب است . نقص‌ آنجاست که کلیه چیز در نظریه خوشگل است البته زمانی داد و ستد گران به کار می رسند به دشواریها برخورد می نمایند . علم جویی که در کلاس تکنیکال الگوی هارمونیک , امواج الیوت و … را بخوبی فرا می‌گیرد شم می نماید راز ایجاد گنج را یافته است در حالیکه زمانی که به عبارتی مباحث را در فعالیت اجرا می نماید نتیجه برعکس میگیرد چرا؟ زیرا ورود به دنیای داد و ستد گری وضعیت ضروری خل وچل را نیاز دارااست که معمولا غیر قابل یادگیری است و به تواناییهای درونی خل وچل شخص نیاز داراست . بدین ترتیب احساس متانت و داشتن خودباوری کافی و خودداری از رفتارهای هیجانی مثل ورود بی موقع و یا این که احساس انتقام از بازار هنگام ناکامی میتواند مثمر ثمر باشد . به حیث اینجانب شخص خرید و فروش گر یک شخص دارای انسجام و توانا از نگاه دیوانه بایستی باشد که منطق حق تقدم در آغاز وی است و بضاعت و توان در دست گرفتن رفتارهای هیجانی در هنگام مواجه با ضرر و زیان را می بایست داشته باشد . اگرچه تکنیکهای بخش اعظمی در بازار موجود است البته هر داد و ستد گر می بایست خودش به سیستم معاملاتی خویش دست یابد که‌این کلیدی در کوتاه بازه نمی تواند جوابگو باشد و نیاز به تمرین و تجربه داراست . اما مطالعه روشها و تجربیات اشخاص بی فایده نیست به دلیل آنکه مطالعه سبب انسجام ذهن می شود که شرط ضروری داد و ستد گری است . خرید و فروش گری نظیر شغلهای دیگر نیست که به شخص بی کار توصیه شود در آن موضوع مشغول به کار شود بلکه داد و ستد گری ریسک پذیری , عشق , توان محاسبه , قابلیت و امکان راهکار سازی را می طلبد که معمولا در هر شخصی نیست , پس بیشتر به حیث می‌رسد خرید و فروش گر چیره شخص پر رنگ ای از حیث کم عقل نیز باشد .     چرا بیشتر معامله گران شکست می خورند؟   نگاهی به زندگینامه اشخاص برنده کلاسیک درین حوزه نظیر وارن بافت , جورج سوروس , بن گراهام , الیوت و… همه نشان می‌دهد که آن‌ها اشخاص پشتکار دار و بضاعت و توان بوده اند که توانسته اند گنج متعددی را ایجاد نمایند ( در مقاله دیگر بدین خواهم پرداخت آیا خرید و فروش گر صرفا خودش سود می نماید یا این که دیگرافراد نیز سود می برند؟ ) براین اساس رمز بضاعت آن‌ها خوش بینی , ریسک پذیری و مطالعه بسیار است . به این ترتیب 3 شرط حساس موفقیت در بازار مشتمل بر بضاعت و توان نظارت , مدیر مالی و روانشناسی بازار می‌باشند که بدین این شرکت سیستم معاملاتی گفته می شود . این سیستم ویژگیهایی داراست که در‌این یادداشت کوتاه فرصت شرح آن نیست . هر داد و ستد گر پیشین از ورود به هرگونه داد و ستد بایستی برای تک تک آن ها برنامه داشته باشد و تمامی اینها در نظم داد و ستد گری مخفی است . خرید و فروش گر بایستی پیوسته مطالعه گر باشد و نقطه آخری در‌این بازار نیست . به یاد داشته اشیم هر پول هایی که در‌این بازار از دست می‌رود , هزینه یادگرفتن یک درس از بازار قلمداد شود .