logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید
معاملات روزانه خود را یادداشت کنید

  یکی‌از شایسته ترین روشهایی که قادر است به روش اعجاز آسایی معاملات شما‌را بهبود بخشد و به صورت باورنکردی منجر ترقی شما در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزمره است . این فعالیت سبب ساز می شود در هر خرید و فروش ذهن ها و اقدامات خویش را کماکان دنبال فرمایید و […]

معاملات روزانه خود را یادداشت کنید   یکی‌از شایسته ترین روشهایی که قادر است به روش اعجاز آسایی معاملات شما‌را بهبود بخشد و به صورت باورنکردی منجر ترقی شما در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزمره است . این فعالیت سبب ساز می شود در هر خرید و فروش ذهن ها و اقدامات خویش را کماکان دنبال فرمایید و راهکار معاملاتی خویش را بهبود ببخشید . این نظارت بی آلایش در زمان زمان صرفا 26 روز , نتیجه ها شگرفی برای شما دارااست . یک‌سری مثال از سرفصل های مرتبط با یک دفترچه معاملاتی : 1 - مورخ 2 - زمان 3 - بها در لحظه ی ورود 4 - حجم ( lot ) معاملاتی که گشوده گردیده اند 5 - مرحله حد زیان نخستین یا این که آخرین ( استاپ ) 6 - برهان داخل شدن به داد و ستد 7 - تراز حد سود اول یا این که آخرین ( در شرایطی که موجود است ) 8 - ارزش در لحظه ی خروج 9 - عامل بیرون شدن از خرید و فروش 10 - سود معاملات معاملات روزانه خود را یادداشت کنید     کلیه معاملات روزمره خویش را در فایل ای گردآوری فرمائید , بعداز آنکه 26 روز از اولی ثبت شما گذشت , می توانید به عقب بازگشته و با مقایسه افکارتان ملاحظه کنید که بازار بعداز ورود شما در یک خرید و فروش چه‌گونه برخورد نشان داده است . بعضا از سوال هایی که بایستی از خودتان بپرسید : 1 - بازار پس از ورود اینجانب به پوزیشن , چه‌طور تکان کرده است؟ 2 - در شرایطی که خرید و فروش سود آور بود , بازار تا کجا مخالف با اینجانب جنبش نموده است ؟ 3 - در صورتیکه داد و ستد با ضرر و زیان بسته شده بود , پیشین از معکوس شدن تا چه میزان سودآور بوده است؟ 4 - استاپ لاس اینجانب در آستانه و در پایان ترید کجا بود؟ 5 - جهت فرایند ( trend ) هنگامی که اینجانب داد و ستد را آغاز کردم روی نمودارهای روزمره کجا بود؟ 6 - در‌حالتی که داد و ستد سودآور بود , اینجانب تا چه میزان از این جنبش سودآور به کارگیری کردم؟ 7 - اینجانب چقدر به نقطه ایده آل محل ورود مرتبط با تکان بازار نزدیک بودم و چه طور میتوانم آن را ارتقاء ببخشم؟ 8 - آیا بعداز ورود اینجانب به بازار , خبر یا این که فاکتور دیگری در رابطه جنبش بازار منتشر شد؟ 9 - آیا می توانستم ترید را خوبتر مدیر کنم؟ 10 - آیا سایز معاملات اینجانب عالی بوده یا این که نیاز به تهیه دارد؟ ولی اینها تنها چندین نمونه بودند . زمانش که رسد , احتمال دارد نیاز پیدا نمائید که داده ها بیشتری را ثبت فرمایید یا این که از خودتان سوال های دشوارتری بپرسید . البته بررسی اقداماتتان شایسته ترین منش است که ملاحظه کنید آیا نیازی به تغییر تحول یا این که ارتقا کارایی یا این که راهکار معاملاتی تان می باشد یا این که خیر . مطمئنا , موجودی اکانت تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا این که خیر , البته ترقی کردن کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان هم شایسته ترین روش برای نظارت ظریف تصمیمات تجاری تان در بازارهای مالی است . نکته! چرا عدد 26 را ذکر کردم؟ زیرا بیشتر روانشناسان اعتقاد دارد 26 روز دست کم وقتی است که می‌تواند نتیجه ها یک تغییر تحول را نشان دهد . در شرایطی که عادت خیر و خوبی در هم اکنون کسب شدن است 26 روز و در حالتی‌که عادت بدی نیز در هم اکنون ترک است دست کم 26 روز زمان میبره تا فیزیولوژی و عزم تن با اون هماهنگی بشه .