logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

نمودار های حسابی و لگاریتمی

نمودار های حسابی و لگاریتمی
نمودار های حسابی و لگاریتمی

    پیشین از تعریف و بررسی گونه های این نمودار ها نکته ی اولیه درباره‌ی دیتای مورد استعمال است , دیتا همواره نپخته است و نمی تواند لگاریتمی شود , بدین ترتیب افرادی که دیتا را از موسسات تامین کننده ی دیتا خریداری می نمایند و آن گاه آنان‌را در اپلیکیشن هایی مانند داینامیک […]

نمودار های حسابی و لگاریتمی     پیشین از تعریف و بررسی گونه های این نمودار ها نکته ی اولیه درباره‌ی دیتای مورد استعمال است , دیتا همواره نپخته است و نمی تواند لگاریتمی شود , بدین ترتیب افرادی که دیتا را از موسسات تامین کننده ی دیتا خریداری می نمایند و آن گاه آنان‌را در اپلیکیشن هایی مانند داینامیک تریدر , آمی بروکر , متا استاک و … اجرا می نمایند همواره چارت حسابی را روی نمودار می‌بینند . نکته ی دوم این است که نمودار های ما در آنالیز تکنیکال دارنده دو محور ارزش و زمان است و در نمودار لگاریتمی صرفا محور بها ( محور عمودی ) لگاریتمی می شود و محور زمان ( محور افقی ) خطی باقی می‌ماند به این ترتیب لفظ صحیح خیس برای این دسته نمودار , نمودار نصفه لگاریتمی است که در بعضی اپلیکیشن ها به غلط به آن لگاریتمی گفته می شود . در نوشته پایین از این خطا مرسوم به کارگیری کردیم و خواسته ما از چارت لگاریتمی به عبارتی نصفه لگاریتمی است! براین اساس درصورتی که اپلیکیشن مورد به کار گیری , ابزار لگاریتمی کردن چارت را داشته باشد , میتوانید چارت را از موقعیت حسابی به لگاریتمی تغییر و تحول دهید و دیتا همواره نپخته است . به چارتی که دیتا به طور نپخته و فارغ از انجام تغییرات درصدی در ارزش نمایش داده می شود , چارت حسابی ( فراچارت : خطی ) میگوییم . در چارت حسابی تغییرات بها به طور خطی در حیث گرفته می شود که با حقیقت بازار مطابقت و همخوانی ندارد . به چارتی که تغییرات بها در آن به طور درصدی در حیث گرفته شود , چارت لگاریتمی میگوییم . در چارت لگاریتمی تغییرات بها با واقعیات بازار منطبق جامعی داراست . البته برای فهم و شعور خوبتر مورد چارتی را برای بررسی در لحاظ می‌گیریم . به عنوان مثال چارت حسابی و تعدیل شده پالایشگاه بندر عباس  را در لحاظ میگیریم : حسابی و لگاریتمی شبندر سهمی است که تکان افزایشی خیر در آن است و بها از محدوده ی 70 تومان تا محدوده ی 1100 تومان رویش داشته است . برای توضیح بیشتر دو خرید و فروش ی ذهنی برای شبندر پباده سازی میکنیم .   نمودار های حسابی و لگاریتمی     در خرید و فروش ی اولیه شبندر را در ارزش 100 تومان می‌خریم و در ارزش 500 تومان میفروشیم , درین خرید و فروش 400 تومان به ازای هر سهم سود کسب میکنیم . در خرید و فروش ی دوم شبندر را در ارزش 700 تومان می‌خریم و در بها 1100 تومان میفروشیم , در داد و ستد دوم هم 400 تومان به ازای هر سهم سود کسب میکنیم . حسابی و لگاریتمی نشانه معاملاتی شبندر ( برای غلو روی عکس کلیک نمایید ) این دو داد و ستد در دو قاب سبز رنگ روی چارت معلوم گردیده اند . این دو قاب سبز رنگ دقیقا طول برابری با نیز دارا‌هستند به دلیل آنکه اختلاف ارزش در قاب نخستین 400 تومان ( 400=100 - 500 ) و اختلاف بها در قاب دوم هم 400 تومان ( 400=700 - 1100 ) هست . این ارتفاعِ برابر , خواص چارت حسابی ( فراچارت : خطی ) است . البته آیا این چارت با این تناسب واقعیات بازار را نمایش می‌دهد ؟! در داد و ستد نخستین چنانچه 100 میلیون تومان از سهم شبندر را در بها 100 تومان می خریدیم و بعد از 400 تومان ارتقاء ارزش در سهم , آن را در ارزش 500 تومان می فروختیم , در غایت 400 میلیون تومان سود می کردیم . در خرید و فروش دوم در‌صورتی‌که 100 میلیون تومان از سهم شبندر را در ارزش 700 تومان می خریدیم و بعداز 400 تومان ارتقا ارزش در سهم , آن را در ارزش 1100 تومان می فروختیم , در غایت 57 میلیون تومان سود می کردیم . در خرید و فروش نخستین به ازای 400 تومان ارتقا ارزش سهم 400 درصد سود و در داد و ستد دوم هم به ازای 400 تومان ارتقاء ارزش در سهم تنها 57 درصد سود کسب کردیم! به عینه مشخص و معلوم می شود در چارت حسابی میزان حقیقی و واقعی سود آوری و میزان تکان حقیقی و واقعی امواج معلوم نیست و طول فریم سبز اولیه  با سود 400 درصدی با طول فریم سبز دوم با سود 57 درصدی یکسان است! چنانچه بخواهیم این نمودار را با حقیقت بازار و میزان حقیقی و واقعی سود آوری انطباق دهیم طول فریم سبز در خرید و فروش ی نخستین می بایست خیلی بزرگتر از طول فریم سبز در خرید و فروش ی دوم باشد