تکنیک گن-فرجاد

تکنیک گن – فرجاد  حجم : ۲۶۸+۲۷۱ مگابایت زمان تقریبی : ۱۴۰ دقیقه  فرمت : …