logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

مانند سامورایی‌ها معامله کنید

مانند سامورایی‌ها معامله کنید
مانند سامورایی‌ها معامله کنید

    این مقاله نتایج ایده‌ای است که از مقالۀ McCall با تیتر «انضباط جنگاورانه در معاملات» اقتباس‌شده و در دسامبر سال 1994 در مجلۀ تجزیه‌ و چک فنی سهام و محصول [1] منتشرشده است . ما می توانیم با بررسی چگونگی مبارزۀ سامورایی‌ها , آموزه‌های متعددی در امر در اختیار گرفتن استرس معاملاتی بیاموزیم […]

مانند سامورایی‌ها معامله کنید     این مقاله نتایج ایده‌ای است که از مقالۀ McCall با تیتر «انضباط جنگاورانه در معاملات» اقتباس‌شده و در دسامبر سال 1994 در مجلۀ تجزیه‌ و چک فنی سهام و محصول [1] منتشرشده است . ما می توانیم با بررسی چگونگی مبارزۀ سامورایی‌ها , آموزه‌های متعددی در امر در اختیار گرفتن استرس معاملاتی بیاموزیم . وی مخفف روش خویش را ACTION نامید که شامل شش بخش است . A Accept all possible losses before entering the battle 1 C Center yourself in mind , body and spirit 2 T Trust your inner skills and intuition 3 I Imagine victory clearly 4 O Only exist in the present to conquer fear 5 N Never stop a course of action once you have begun 6 Accept all possible losses before entering the battle 1 - «قبل از ورود به جنگ , تمام زیان‌های ممکن را بپذیرید» . مک کال ابلاغ میدارد که سامورایی‌ها مرگ را به‌عنوان نتیجۀ احتمالی مبارزه می‌پذیرند . این مورد اعتمادبه‌نفس برای واکنش‌های شجاعانه را بالا می برد و تردیدها را می‌زداید . در صورتی می دانید در اکنون رفتن به جهت مرگ می‌باشید , شاید از جنگ منصرف گردید . تصدیق کنیم و بپذیریم که هر خرید و فروش می تواند سبب به ضرروزیان شود , نتیجتاً برای آن تدبیری بیندیشیم . این داستان منجر اعتمادبه‌نفس شما در تعیین سهام مطلوب و لایق می شود . Center yourself in mind , body and spirit 2 - «تمرکز خیالی , روحی و خل وچل داشته باشید» . مک کال توضیح میدهد که تمرینات تنفس عمیق سبب ساز آهسته کردن اعصاب و روان می شود و احتمال دارد به غلبه بر هیجان یا این که خوف یاری دهد . این تمرینات مدام پیشین از گفتمان رادیویی به اینجانب یاری می‌نماید تا آهسته نحس .   مانند سامورایی‌ها معامله کنید     3 - «به مهارت‌های درونی و نگرش خویش اعتماد کنید» . اکثر وقت ها صدای درونی به اینجانب میگوید که از سهام بیرون شو ; چون قیمت‌ها به سوی نزول تغییر‌و تحول جهت خواهد بخشید . هنگامی که مبتنی بر این صدای درونی کار می کنم , کارایی نیکی دارم . در نظر نگرفتن آنان سبب ساز آسیب‌های معاملاتی شده‌است . مک کال میگوید که شما نه‌تنها می بایست به ابزارهایی که از آن استعمال میکنید اعتماد نمایید , بلکه می بایست به دیدگاه خویش هم باورمند باشید . در شرایطی که به اسلوب خویش بدگمان میباشید , آن را تجزیه نمائید و بررسی کند که‌این اسلوب چقدر عملکرد داراست . درصورتی که این سیستم از نتیجه ها بد در کیفر است , ممکن است زمان تهیه موتور آن فرارسیده باشد . ارتفاع میکشد تا مطمئن گردید که ابزار مورداستفاده به‌درستی عمل مینماید . در صورتی‌که نمی‌توانید به صدای درونی خویش ( دیدگاه ) گوش دهید , تا هنگامی کار کشته به انجام آن گردید از معاملات کاغذی به کارگیری فرمائید . Imagine victory clearly 4 - «موفقیت را تصور کنید» . این قضیه را در بخش اعظمی از مقاله ها روانشناسی خوانده‌ام . شیوه دیگر برای ابلاغ آن تامل مثبت است . فکر کنید که فیض مثبت است و این چیزی است که به دست می آورید . شاید گذشته از برد سه سال ضرروزیان نمایید , البته امیدوار باشید و از سعی دست برندارید . دانایی زمان ها خسارت در داد و ستد صرفا منجر ناخرسندی نمی شود , بلکه شاید معاملات بالقوۀ سودآور خویش را تخریب فرمائید . در صورتیکه فکر‌می‌کنید‌ که‌این خرید و فروش با ضرر پایان مییابد , پس‌ازآن بیرون گردید . Only exist in the present to conquer fear 5 - «بر هراس غلبه کنید» . مک کال اعتقاد دارد که خوف باعث به تجزیه‌وتحلیل بیش‌ازحد و افراطی می گردد , در امر آن مطمئن نیستم ; البته احتمالاً صحت دارد . این گمان ثانویه نقشی ویرانگر در سیستم تنظیم‌شدۀ شما بازی می نماید . به مهارت‌ها و ابزارهای خویش اطمینان ‌کنید و تردیدها , دودلی‌ها و رفتارهای تکانشی که داد و ستد را سخت می‌سازد بکاهید . بر روی معاملات خویش متمرکز گردید , خیر بر روی آنچه شاید یا این که ممکن نیست رخداد بیفتد . شما نمی‌توانید در دست گرفتن فرمایید که چه اتفاقی خواهد به‌زمین‌خورد , البته می توانید به آنچه واقعه می‌ افتد رسیدگی نمایید . اینجانب حدس می زنم این حالت مضاعف مشابه هراس از پرواز است . به پایان عالی تمرکز نمائید که بعد از سقوط هواپیما , همسر قدیمی شما فقط یک سکه از اموال شمارا تصاحب کند! Never stop a course of action once you have begun 6 - «هنگامی‌که فعالیت را آغاز کرده‌اید , هیچ وقت خط‌مشی خویش را آویزان نکنید» . بازهم این مورد مکرر آمده است . معامله‌گران پیروز شیدا کامل شدن نقشه‌های خویش می باشند . در‌حالتی که شجاعت ورود به معاملات دارید , بازی را پایان دهید . برای معاملات خویش پلن بکشید و با پلن خویش خرید و فروش فرمائید . در حالتی‌که درباره ی استارت داد و ستد تردید دارید , خرید و فروش نکنید . صرفا برای