logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پیش بینی قیمت بیت کوین و اتریوم

پیش بینی قیمت بیت کوین و اتریوم
پیش بینی قیمت بیت کوین و اتریوم

  پیش بینی ارزش بیت کوین و اتریوم بها ها به آرامی و به صورت مداوم در سوی بالا ارتقاء مییابند و اینک از محدوده بالا تهدید به شکستن میگردند . بها BTC در زمان 24 ساعت پیشین , صعود آرام و استوار خویش را افزود و بها ها به آرامی خویش را به فراتر […]

پیش بینی قیمت بیت کوین و اتریوم   پیش بینی ارزش بیت کوین و اتریوم بها ها به آرامی و به صورت مداوم در سوی بالا ارتقاء مییابند و اینک از محدوده بالا تهدید به شکستن میگردند . بها BTC در زمان 24 ساعت پیشین , صعود آرام و استوار خویش را افزود و بها ها به آرامی خویش را به فراتر از محدوده 6800 دلار رساندند یطوریکه نوشتن این مقاله امیدواری بیشتری را به جنبش گاوها ( پروسه صعودی ) خواهد بخشید . البته هنوز ناکامی فراتر نمی تواند متقاعد کننده باشد , زیراهم تکان مضاعف نماید بوده است و خیر حرکتی که ما مشاهده میکنیم با شکستن پر سرعت و کارکشته همراه است . بدین ترتیب بایستی چشم به راه بمانیم تا ببینیم این فرآیند چه بازه زمان خواهد برد و آیا میتواند به میزان کافی حاذق باشد تا در‌این زمان از زمان باقی بماند یا این که این‌که خرسها ( فرایند روبه پایین ) مجدد به توان بدون نقص بازگردانده میگردند و به بها ها برای رجوع از این محدوده فشار وارد میکنند . این اقدامات در کوتاه مقطع با بهره همراه خواهد بود .       پیش بینی قیمت بیت کوین و اتریوم   پیش گویی بها بیت کوین و اتریوم فشار به بها بیت کوین در نقط ی اوج محدوده گفته شد که حالت شناور برای ارزش ها ادامه دارااست , هرچند به حیث نمیرسد گاوها ( فرایند صعودی ) در‌این برهه از زمان قابل در دست گرفتن باشند , آن‌ها وظیفه خویش را برای نگه داشتن ارزش ها به خیر انجام دادند و نشان می دهند که قیمتها از کف زیر میایند . این ممکن است در بلند مدتبه نفع آن ها خواهد بود , چون چنانچه قیمتها فضای اضطراری برای کاهش را نداشته باشند بعد فقط جهت ارزش ها , خواهان جنبش فراتر خواهد بود . این ممکن است به عبارتی چیزی است که ما درین نقطه از زمان مشاهده خواهیم کرد . نمودار 4 ساعته بیت کوین بها ETH هم بیشتر از حد معمول ارتقا داشته است , البته با وجود جنبش در جهت بالا به حیث می‌رسد سرعت آن نماید خیس از بازار بیت کوین باشد و بها . . .