logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

۱۲۰ ساعت بعد از ضرر معامله نکنید

۱۲۰ ساعت بعد از ضرر معامله نکنید
۱۲۰ ساعت بعد از ضرر معامله نکنید

    مطلبی که روز جاری برای شما فراهم کردیم یک مقاله به طور کامل علمی و ثابت شده با دقت به تجربیات عینی اشخاص در مارکت است . بی تردید بارها برای شما اتفاق افتاده که بعداز خسارت در بازار دست به حرکات انتحاری زده و با به چنگ آوردن حجم های بالا قصد […]

۱۲۰ ساعت بعد از ضرر معامله نکنید     مطلبی که روز جاری برای شما فراهم کردیم یک مقاله به طور کامل علمی و ثابت شده با دقت به تجربیات عینی اشخاص در مارکت است . بی تردید بارها برای شما اتفاق افتاده که بعداز خسارت در بازار دست به حرکات انتحاری زده و با به چنگ آوردن حجم های بالا قصد انتقام دریافت کردن و برگرداندن ضرروزیان داد و ستد گذشته نموده اید . در چنین مواقعی طبق تجربه , کمتر از آبادی درصد مواقع قابلیت و امکان جبران موجود است و بالای 90 درصد خرید و فروش بعدی هم در ضر فرورفته و اکانت شما در معرض خطر قرار می‌گیرد . هنگامی که شما داد و ستد ی ضرردهی انجام می دهید نوعی حزن سراسر وجود شما‌را فرا میگیرد . حزن فاکتوری است که در‌پی خویش استرس و اضطراب را هم به همراه دارااست و گروه این دست اندرکاران منجر میشود که خطا ترین عمل را در بدترین موقع انجام دهید . یعنی در حین غیرمناسب برخورد غیرمناسب . طبق تحقیقی که پژوهشگران بلژیکی انجام داده اند دربین 27 گونه شم , حزن بیشتر از کلیه ارتفاع میکشد تا اثر ها هورمونی آن در تن محو یا این که کمرنگ شود در حالی که رودربایستی , شگفتی , واهمه , انزجار , بی حوصلگی , خشم یا این که حس وقار , زود گذر خیس میباشند . خلاصه ای از فیض این تحقیق که در شماره فصل بهار روزنامه Motivation and Emotion به چاپ رسید که مقطع زمان استمرار احساسات متفاوت در جدول پایین آمده : همانگونه که مشاهده میکنید 120 ساعت ارتفاع می‌کشد تا ناراحتی در تن زدوده شود و نسبت به بقیه احساسات در مرتبه خیلی بالاتری قراردارد . می‌بینید که چقدر این قضیه حیاتی است که پس از ضرروزیان سنگین وزن در بازارهای مالی دست کم تا 120 ساعت ( متساوی پنج روز ) داد و ستد ای انجام ندهید تا ذهنیت شما آهسته شود و اثرها سوء ناشی از حزن در شما کم و پاک شود .     ۱۲۰ ساعت بعد از ضرر معامله نکنید   بقیه احساسات به شرح پایین است : شماره گونه شم میزان ماندگاری واحد 1 اندوه 120 ساعت 2 کینه ورزی 60 ساعت 3 شعف 36 ساعت 4 درماندگی , آرزو , اضطراب , نا امیدی و خشنودی 24 ساعت 5 حسادت 15 ساعت 6 ادب 8 ساعت 7 شوق و اشتیاق 6 ساعت 8 حمد و تشکر 5 ساعت 9 استراحت و آسودگی 4 . 3 ساعت 10 گناه 3 . 5 ساعت 11 استرس 3 ساعت 12 کبر 2 . 6 ساعت 13 گیج و منگی 2 . 5 ساعت 14 عصبانیت , بی حوصلگی و تعجب 2 ساعت 15 تحریک 1 . 3 ساعت 16 ترحم 1 . 3 ساعت 17 تحقیر 48 دقیقه 18 واهمه 42 دقیقه 19 خجالت و انزجار 30 دقیقه