logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

ارزهای دیجیتال و شورای عالی فضای مجازی

ارزهای دیجیتال و شورای عالی فضای مجازی
ارزهای دیجیتال و شورای عالی فضای مجازی

دبیر شورای خوب فضای مجازی خاطرنشان کرد : آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت فردا عصر در نشست شورای خوب فضای مجازی ثبت میشود . ابوالحسن فیروزآبادی بابیان این که وزارت ارتباطات و فن‌آوری داده ها در اجرای آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت همیاری خواهد کرد , اعلام‌کرد : شغل های تخصصی آیین‌نامه در کارگروه‌های تخصصی راس ملی […]

 ارزهای دیجیتال و شورای عالی فضای مجازی دبیر شورای خوب فضای مجازی خاطرنشان کرد : آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت فردا عصر در نشست شورای خوب فضای مجازی ثبت میشود . ابوالحسن فیروزآبادی بابیان این که وزارت ارتباطات و فن‌آوری داده ها در اجرای آیین‌نامه اتصال بانک‌های دولت همیاری خواهد کرد , اعلام‌کرد : شغل های تخصصی آیین‌نامه در کارگروه‌های تخصصی راس ملی فضای مجازی انجام یافته شده‌است . فردا عصر در شورای عالی فضای مجازی تشکیل گردهمایی میدهیم تا این آیین‌نامه ثبت شود .  ارزهای دیجیتال و شورای عالی فضای مجازی او همینطور در رابطه گواهی پیش‌نویس ارزهای دیجیتال اذعان کرد : هنوز سند این پیش‌نویس به شورای خوب فضای مجازی نرفته است ولی در دستورکار جای‌دارد . توصیه ما در راءس ملی فضای مجازی این است که ارزهای دیجیتال در مرز و بوم هدایت شوند ; چراکه به لحاظ می رسد این فن‌آوری در آتی در حدود به طور گسترده چه در حوزه مبلغی , چه در حوزه عقد قراردادها و چه در حوزه‌های دیگر در جهان استعمال میگردد . رییس راس ملی فضای مجازی افزود : ما بایستی به ندرت برای ارزهای دیجیتال در میهن آمادگی به دست آوریم ; چراکه این احتمال است که در آتی ارزهای دیجیتال در میهن فراگیر شود و آن گاه ناچار شویم از ارزهای دیجیتال وارد شده به کارگیری کنیم . ما در کارایی هستیم نیز ساخت بیت‌ کوین ( ماینینگ ) در مرز و بوم مجاز شود و نیز بتوانیم از مرکز ها مبادله بیت کوینبرخوردار شویم . او ادامه داد : ولی تولید بیت کوین در کارگروه‌های تخصصی راءس ملی فضای مجازی مصوب البته دعوا مرکزها مبادله بیت کوین هنوز پایانی نشده است .