logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف U

فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف U
فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف U

حرف U   U.S  Dollar Index USDX شاخص دلار-شاخصی که ارزش دلار را در برابر سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گيری می کند. يورو،ين ژاپن،دلارکانادا، پوند انگليس،کرون نروژ و فرانک سوئيس در حال حاضر شش ارز عمده تشکيل دهنده سبد مذکور هستند UBS Consumption Indicator – Switzerland سوئيس-شاخص مصرف يو بی إس شاخص […]

forex glossary
حرف U
 
U.S  Dollar Index USDX

شاخص دلار-شاخصی که ارزش دلار را در برابر سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گيری می کند. يورو،ين ژاپن،دلارکانادا، پوند انگليس،کرون نروژ و فرانک سوئيس در حال حاضر شش ارز عمده تشکيل دهنده سبد مذکور هستند

UBS Consumption Indicator - Switzerland

سوئيس-شاخص مصرف يو بی إس

شاخص اقتصادی نشان دهنده سلامت اقتصادی کشورو ميزان تقاضای داخلی برای کالا و خدمات که بر اساس داده های پنج شاخص اقتصادی ديگر محاسبه می شود.اين پنج شاخص عبارتند از

ميزان فروش اتومبيل نو- روند خرده فروشی- شاخص اطمينان مصرف کننده- ميزان اقامت افراد سوئيسی در هتل- خريدهای انجام شده با کارت اعتباری

Uncovered

نام ديگری برای پوزيشن باز

Under Valuation

کم ارزش گذاری ،برآورد کم- نرخ يک ارز معمولا زمانی کم ارزش گذاری شده تلقی ميگردد که کمتراز برابری قدرت خريدش باشد

Unit Labor Cost

هزينه واحد کار-هزينه حقوق و مزايای پرداختی به نيروی کار برای هر واحد محصول توليد شده که از تقسيم هزينه نيروی کار بر ميزان توليد به دست می آيد

Unrealized Gain/Loss

سود/زيان تحقق نيافته-سود يا زيان يک معامله_پوزيشن های باز يک معامله گر-بر حسب نرخ های جاری بازار.اين سود و زيان را کارگزار -بروکر- تعيين می کند.زمانی که پوزيشن ها بسته شوند سود يا زيان تحقق نيافته تبديل به سود يا زيان واقعی و تحقق يافته می شود

Unsecured Loan

وام بی وثيقه-وامی که برای آن هيچ وثيقه ای گرفته نشده و تنها پشتوانه پرداخت آن درستی و امانت وام گيرنده است

Up tick

مظنه بالاتر

مظنۀ جديدی برای نرخ يک ارز که بيشتر از مظنه قبل است

Uptick Rule

قانون مظنۀ بالاتر

از قوانين تجاری امريکا که بر طبق آن امکان ندارد معامله گری بتواند اوراق بهاداری راکه متعلق به او نیست به اميد کاهش قيمت و خريد مجدد آن و کسب سود ،به فروش رساند مگر اينکه آخرين قيمت اعلام شده برای سند مالی مذکور کمتر از آن قيمتی باشد که معامله گر قصد دارد به آن قيمت آن را به صورت فوق به فروش برساند

USDX U.S. Dollar Index

شاخص دلار-شاخصی که ارزش دلار را در برابر سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گيری می کند. يورو،ين ژاپن،دلارکانادا، پوند انگليس،کرون نروژ و فرانک سوئيس در حال حاضر شش ارز عمده تشکيل دهنده سبد مذکور هستند

Useable Margin

مارجين قابل استفاده-مقدار پول موجود در حساب که می توان از آن برای انجام معامله بازار ارز استفاده کرد