logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

نقش فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشورهای دنیا و ایران

نقش فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشورهای دنیا و ایران
نقش فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشورهای دنیا و ایران

    نقش حرفه آوری داده ها در بازار سرمایه کشورهای متعدد جهان و کشور‌ایران از سال ۱۴۰۹ میلادی میدانهای مبادله متاع , پول و بقیه وسایل پرداخت در «بورژ»[۱]مرکز فنلاند پدید آمد . صرافان کلیه روزه در عرصه « توبوئرس»[۲] علیه منزل ی بازرگان دارای اسم و رسم «واندر بورس» برای داد و ستد […]

 نقش فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشورهای دنیا و ایران     نقش حرفه آوری داده ها در بازار سرمایه کشورهای متعدد جهان و کشور‌ایران از سال ۱۴۰۹ میلادی میدانهای مبادله متاع , پول و بقیه وسایل پرداخت در «بورژ»[۱]مرکز فنلاند پدید آمد . صرافان کلیه روزه در عرصه « توبوئرس»[۲] علیه منزل ی بازرگان دارای اسم و رسم «واندر بورس» برای داد و ستد پول و عده می شدند به همین مناسبت این گروهها اختصارا اسم بورس را گرفتند . انگیزه این مقاله بهبود شعور مفاهیم فناوری , داد و ستد سنتی و الکترونیکی سهام در بازار بورس کشور ایران میباشد . این مقاله , تاثیر فناوری داده ها در توسعه و گسترش بازار سرمایه را مورد بررسی قرار میدهد . بکار گیری درست این‌ فناوری موجب گسترش مراحل خریدوفروش الکترونیک سهام خواهد بود . بدون شک فرهنگ وتمدن سازی و فهم مفاهیم تکنولوژی داده ها و بکار گیری آن در مسئله فوق الذکر موجبات ارتقا همت بازار بورس را آماده میاورد ● مقدمه از سال ۱۴۰۹ میلادی میدانهای مبادله متاع , پول و بقیه وسایل پرداخت در «بورژ» [۱]مرکز فنلاند به وجود آمد . صرافان کلیه روزه در عرصه « توبوئرس» [۲] درمقابل منزل ی بازرگان دارای اسم و رسم «واندر بورس» برای خریدوفروش پول و توده می شدند به همین مناسبت این گروهها اختصارا اسم بورس را گرفتند . او‌لین بورس حقیقی در سال ۱۴۶۰ در بلژیک فعال سازی شد و بعداز آن در بقیه کشورها هم فعال‌سازی شد . بورس اسناد بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس شوید , این اداره از پانزدهم بهمن ماه آن سال عمل خویش را با انجام یکسری خرید و فروش بر روی سهام بانک بسط صنعتی و معدنی آغاز کرد . و در غایت داد و ستد الکترونیک سهام در جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۴/۹/۸۲ به وسیله بانک بسط صادرات به اجرا درآمد تا مسافت در میان ما و تکنولوژی روز را کمتر کند . [۲] ● سهام سهم به معنای جزء میزان دارایی های یک کمپانی یا این که سوله است . دارای سهم به به عبارتی نسبتی که سهام در اختیار داراست در مالکیت کمپانی یا این که بنگاه تولیدی سهیم است . [۲] ● بورس در واقع بورس اسناد بهادار یک بازار قانونی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتا قابل قبولی را برای سپرده گذاری کاوش نمایند . خرید و فروش سهام صرفا از روش کارگزاران بورس ورقه ها بهادار قابلیت پذیر است این اشخاص واسطه که چابکدست بازار می‌باشند به نوعی به سرمایه گذاران سرویس ها مشورت کردن ارائه می دهند که توام با هوشمندی , سرعت فعالیت , صداقت و امانت داری است . درین فی مابین سود سهام به دوصورت کوتاه مقطع و بلند مقطع عاید مشتری می شود که سود کوتاه بازه از روش خرید سهام و فروش به موقع آن و سود بلند زمان بعداز پایان سال مالی کمپانی و طبق ضابطه تجارت حداکثر ۸ ماه بعد از مورخ مجمع به مشتری وابستگی می‌گیرد . در بازار بورس بها سهام زیر تآثیر کارداران درونی یعنی موقعیت کمپانی هایی که سهام آن‌ها در بورس مورد داد و ستد قرار میگیرد نظیر تغییرات در موقعیت هیآت مدیره , شرایط مالی کمپانی و سیاست های مالی همینطور عامل ها بیرونی مثل کارداران اقتصادی و سیاسی مرز و بوم قرار میگیرد . [۲]    نقش فناوری اطلاعات در بازار سرمایه کشورهای دنیا و ایران   ● بررسی حالت استعمال رشته آوری داده ها در بعضا از بورس های عالم الف ) بورس توکیو معاملات سهام در بورس توکیو به دو روش ۱ ) خرید و فروش سهام در سالن بورس ۲ ) از روش سیستم معاملات کامپیوتری ( cores ) [۳] انجام می شود . روش نخستین دقیقاً همانند روش سنتی دادو ستد سهام در بورس تهران می‌باشد که درپی به توضیح آن می ‌‌‌‌‌‌‌پردازیم . در روش دوم که از روش سیستم معاملات کامپیوتری می‌باشد موسسه ها کارگزاری عضو در محل کار مرکزی خویش یک پایانه دارای ربط در اختیار دارا‌هستند . این ایستگاهها برای پست کردن دستورها فروش و خرید و اخذ فیض معاملات و دریافت جواب در مورد حالت اوامر و معاملات به فعالیت برده میگردند . کارگزار در اطاق معاملات سهام در بورس توکیو با استعمال ازکامپیوتر دستورها خرید و فروش را بر روی مانیتور رویارویی می کنند . در اینجا هم پرسنل بورس از روش پایانه کامپیوتر ی خودشان که در اطاق معاملات سهام قراردارد با به کارگیری از کامپیوتر معاملات را مورد ارزیابی قرار می دهند . این سیستم بطور قابل مراعات ای زمان میان اخذ فرمان و گزارش داد و ستد را کمتر کرده و موجب سهولت معاملات و ارتقاء قابل مراعات سرویس ها ارایه شده به مشتریان شده است . لازم به ذکر است مشتریان درخواست خرید یا این که فروش خویش را از روش وب به کارگزاران خویش اعلام می نمایند