logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

قدرت ضمیر ناخودآگاه در بازارهای مالی

قدرت ضمیر ناخودآگاه در بازارهای مالی
قدرت ضمیر ناخودآگاه در بازارهای مالی

    ممکن است برای شما نیز اتفاق افتاده است که گهگاه نمیدانید ادله خیلی از اتفاقات معاش شما چه میباشد و به چه شکل چهره میدهند یا این که چه بسا گهگاه هر کاری می‌کنید که اتفاقی بیفتد اما آن واقعه نمی افتد و شما نمیدانید عامل با اهمیت و بخش اعظم این اتفاقات […]

قدرت ضمیر ناخودآگاه در بازارهای مالی     ممکن است برای شما نیز اتفاق افتاده است که گهگاه نمیدانید ادله خیلی از اتفاقات معاش شما چه میباشد و به چه شکل چهره میدهند یا این که چه بسا گهگاه هر کاری می‌کنید که اتفاقی بیفتد اما آن واقعه نمی افتد و شما نمیدانید عامل با اهمیت و بخش اعظم این اتفاقات چیست؟؟؟ همگی چیز ذیل دستور و در دست گرفتن اوست باطن هر انسانی اقتدار عظیمی موجود هست که قادر است تمام معاش باطن و خارج اورا ذیل تاثیر قرار دهد اما ما بی ملاحظه به‌این اقتدار عظیم که استدلال تمام اتفاقات معاش ماست در‌پی چاره هایی به غیر از این توان می‌گردیم که همگی چاره ها برای رفع مشکلات و ترقی معاش ما نادرست است . این توان بزرگ و بی پایان ضمیر ناخودآگاه شماست که میتواند چه بسا اصلی ترین رویاهایتان را در فرصتی اعتقاد و باور نکردنی به حقیقت تبدیل نماید . هر آن چیزی که راجع به هر مسئله ای باشد آن را تبدیل به اتفاقات حقیقی زندگیتان میگرداند دقیقا مثل اپلیکیشن کامپیوتر که زمانی شما داده هایی به آن میدهید یک خروجی با اعتنا به دستوراتش به شما می دهد وی داده های شمارا سوای این‌که بداند خروجی این برنامه اثرگذار است یا این که زیان آور پردازش می‌نماید و ضمیر ناخودآگاه دقیقا اینگونه است نمیداند چه چیزی به خیر یا این که به ضرر و زیان شماست صرفا هر اطلاعاتی که با تاءمل و یقین دائمی به آن میدهید آن را برایتان محقق می‌نماید و برای محقق کردن آن تمام دنیای پیرامونتان را تغییر تحول می دهد تا باورتان محقق شود , به عنوان مثال آدمی را از شما به دور می‌نماید زیرا منجر به دور شدن انگیزه شما میشود یا این که آدمی را به شما نزدیک می کند یا این که ایده ای به ذهنتان می‌دهد ویا ایده ای را از ذهنتان می‌گیرد و هر تغییری که احتمالا چه بسا باورش برای شما طاقت فرسا است را انجام می دهد تا شما به آنچه یقین دارید برسید .     قدرت ضمیر ناخودآگاه در بازارهای مالی     حال اقتدار ضمیر ناخودآگاه را در بازارهای مالی احتمالا در اطرافتان اشخاص بخش اعظمی می‌باشند که زمانی از مطالب تکنیکالی یا این که فاندامنتالی بازار از آن‌ها سوال می کنید از دانش آن ها کدر می شوید یا این که هنگامی می گویید فلان سهم را ارزیابی کن چنان قشنگ و بی نقص برایتان محاسبه میکندکه شما به پیشگویی وی ایمان میاورید اما زمانی گزارش معاملاتی آن را می بینید , تمامش ضرر و زیان است یا این که در مجموع خسارت ها خیلی بیشتر از سودها می‌باشند . از آن طرف فردی را می بینید که با دانش زیاد کم و علم ناکافی نسبت به فرد گذشته سودهای کلانی در بازار مینماید و زمانی از آن ها می پرسید چه‌طور در‌این لحظه وارد خرید و فروش خرید یا این که فروش شدید؟ ممکن است جواب آن ها این باشد که شم کردم اینگونه است و وارد شدم ممکن است باورش برای شما مشقت بار باشد اما بدانید که حقیقتا اینگونه است . صرفا تفاوت دربین این دو نفر در باورهای ضمیر ناخوآگاهشان است یعنی محل ورود ضمیرهایشان مختلف و خروجی هایشان هم متعدد است اعتقاد و باور خویش را عوض نمایید یکی درین یقین که‌این بازار تنها سود می دهد و قبلی از خرید و فروش با متانت و اعتقاد این که سود خواهد کرد داد و ستد می‌نماید و دیگری درین اعتقاد و باور که‌این بازار در غایت زیان می رساند یا این که کلیه در غایت خسارت می‌کنند و قبلی خرید و فروش با استرس و تشویش و اعتقاد و باور خسارت , خرید و فروش می نماید . یکی با این اعتقادوباور که پول به راحتی به دست میاید و در یکسری خرید و فروش آتی هزینه یک سفر را سود خواهم کرد و دیگری درین اعتقادوباور که زیان می کنم و در ازای به سفر نمی‌روم به بخاطر ضررم . یکی در اعتقاد و باور این که کسب در آمد دوچندان بی آلایش و راحت است و دیگری در اعتقاد این‌که کسب در آمد و ثروتمند شدن دوچندان دشوار و خلل است و در پایان یکی با دانش کم و نشاط و شادی و وقار در اکنون کسب در آمد از بازار است و دیگری با دانش و دور اندیشی بی نقص اما باورهای غلط در حالا ضرر و زیان های پیاپی و رنج و استرس . در‌صورتی‌که شما هم به میزان کافی صاحب و مالک علم می‌باشید اما توان کسب درآمد یا این که سود از بازار مالی را ندارید بدانید فقط ایراد , باورهای شماست که با انجام تمرینات خیلی راحت کار کشته به تغییر‌و تحول باورهایتان خواهید بود .