logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

سلطانی نژاد : زیرساخت های قانونی بیت کوین در کشور وجود ندارد

سلطانی نژاد : زیرساخت های قانونی بیت کوین در کشور وجود ندارد
سلطانی نژاد : زیرساخت های قانونی بیت کوین در کشور وجود ندارد

سلطانی نژاد اعلام‌کرد : اکنون زیرساخت های رسمی بیت کوین در کشور‌ایران نیست و دارنده ضریب ریسک بالایی است . حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران برنا , در رابطه حضور بیت کوین در تجارت کشور‌ایران و بورس متاع اظهار‌کرد : بیت کوین هوا داران متعددی داراست […]

سلطانی نژاد اعلام‌کرد : اکنون زیرساخت های رسمی بیت کوین در کشور‌ایران نیست و دارنده ضریب ریسک بالایی است . حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران برنا , در رابطه حضور بیت کوین در تجارت کشور‌ایران و بورس متاع اظهار‌کرد : بیت کوین هوا داران متعددی داراست . این زمینه در عمل های تجاری جمهوری اسلامی ایران موءثر بوده است , به همین بهانه کارگروهی برای مطالعه تهدید ها و زمان های بیت کوین تشکیل داده ایم . سلطانی نژاد بابیان این که اکنون بیت کوین در بورس فرآورده مورد داد و ستد قرار نمی گیرد , خاطر نشان نمود : در اختیار گرفتن اثر پذیری این پول الکترونیک در تجارت مرزوبوم و همینطور پیش گویی گنجایش های آن صرفا با ورود و مطالعه مباحث آن قابلیت پذیر است . او خاطرنشان کرد : در گستره دامنه بورس جنس انجام داد و ستد های کالایی با مبلغی به جز ارز های همگانی موءثر است و بخش اعظمی از محصول ها با ارزش بیت کوین مقایسه می گردند . براین اساس این موردها می‌توانند علتی برای پیگیری , بررسی بعدها و زاویه های متعدد بیت کوین باشند . سلطانی نژاد تصریح کرد : اجناس متفاوت جان دار در بازار کشور ایران صرفا با ارز های متداول مخصوصا ریال و دلار نرخ‌گذاري می شود , هم اکنون در حالتی‌که ارز دیگری بر سازوکار های بازار ظهور نماید انقطاع به باور بر روی فرآیند کشف بها ها و شیوه تجارت که مشتمل بر تبادل پول , شیوه دریافت و ضمانت هاست ; اثر غیر قابل انکاری می‌گذارد . این رده مسوؤل خاطر نشان نمود : اکنون کشورهای نیز چون سوئد , دانمارک ,  کره‌جنوبی , هلند , فنلاند , کانادا , استرالیا و انگلیس این ارز را به رسمیت شناخته‌اند و داد و ستد های خویش را با استعمال از این ارز پیش می‌برند . این تغییر تحول بینش طرز مبادله جهانی را دست خوش تغییر و تحول قرار میدهد , براین اساس کشور ایران نیز بایستی پیش از فراگیر شدن این ارز مجازی به بنا کردن طرح ریزی و تاءمل بر بعد ها آن بپردازد . او در رابطه به اجرا وصال بیت کوین در تجارت های جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد : همانطور که گمان نمی کردیم اپلیکیشن ماشین کرایه ای های اینترنتی بتواند روزی منزلت ماشین کرایه ای های ماشین کرایه ای رانی را بگیرد , درباره ی اجرای بیت کوین نیز نمی‌توان معمولی لوحانه حیث دارااست . چراکه هر نهادی با دقت به حوزه عمل خویش می بایست اثر آن را مورد‌علاقه قرار دهد و متناسب با عکس العمل های آن به طرح ریزی متناسب بپردازد . سلطانی نژاد تصریح کرد : اکنون زیرساخت های رسمی بیت کوین در کشور‌ایران نیست و دارنده ضریب ریسک بالایی است , البته درصورتی که توده بندی های کلی نظام اقتصادی در راستای رسمی شمردن این ارز مجازی پیش برود , از گنجایش های آن به کارگیری خوا هیم کرد . در شرایطی‌که نیز تصمیماتی بر پایه ی محدود سازی این ارز دریافت شود , رویکرد عمل های خودداری از ورود آن به بازار را پیش خوا‌هیم گرفت . او راجع به اثر کنونی بیت کوین در بورس متاع گفت : بیت کوین اکنون در تجارت های کشور‌ایران اعم از بورس مال اثری ندارد و با دقت به این که اخیرا اعتنا جمع ای را به خویش جلب کرده , تامل نمیکنم در‌این مقطع کوتاه بتواند اثر خویش را اعمال نماید . سلطانی نژاد در رابطه سازوکار های نظارتی تدوین کردن شده در مطالعه بعد ها این ارز مجازی اظهار کرد : با به رسمیت شناختن بیت کوین از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران  , برای ارزیابی بر روی آن با هیچ یک از دفترها دربین المللی دعوا و هماهنگی انجام نخواهد شد بلکه کلیه هماهنگی ها و سیاست گذاری ها صرفا محدود به فضای مجازی می شود .