سبد گردانی چیست؟

            «سبدگردانی»، همانطور که از نامش پیداست، چیدمان صحیح دارایی‌ها…
سهام چیست؟

تاکنون درباره اوراق مشارکت و اوراق اجاره صحبت کرديم و گفتيم که اگر بخواهیم اوراق بهادار…