logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پول هوشمند و ساختار آن

پول هوشمند و ساختار آن
پول هوشمند و ساختار آن

  آلوین تافلر گرد از نویسندگان سده پسین در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود ملت به سه دسته تبدیل میشوند: ۱- بخش اول که یک درصد هستند با موج به اتفاق و همجهت میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که […]

پول هوشمند و ساختار آن   آلوین تافلر گرد از نویسندگان سده پسین در کتاب موج سوم میگوید وقتی موجی وارد کشوری میشود ملت به سه دسته تبدیل میشوند: ۱- بخش اول که یک درصد هستند با موج به اتفاق و همجهت میشوند و آنرا قبول میکنند و سود بسیار زیادی میبرند. این دسته از افراد، ریسک پذیر هستند که دائم کامیابی های چشم گیری دارند. ۲- دسته دوم آن نه درصد افراد به اصطلاح زرنگ جامعه هستند که صبر میکنند ببیند آیا آن یک درصد فایده میکنند یا نه؟؟ این کسان فایده اقلیت نسبت به آن یک درصد کسب میکنند. این افراد در همه افرادی هستند که ریسک های بزرگی نمیکنند و البته که سودهای کلانی هم نمیتوانند ببرند. ۳- بخش سوم نود درصد مابقی جامعه هستند که موج می آید و از رویشان عبور میکند. این افراد اگر زیان نکنند هیچ سودی نصیبشان نمیشود. این کسان اصلا ریسک پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را برپایی میدهند که دائم از زندگی ناخشنود هستند و کسان دسته اول را به سخره میگیرند!     پول هوشمند و ساختار آن     در بازار بورس اوراق بهادار ایران قریب به 656 شرکت پذیرفته شده اند (تا تاریخ نوشتن این مقاله) و یومیه باره معامله پیمان می گیرند. ولی در این بین بخش ای از کمپانی ها با داشتن روند افزاینده نیرومند سودهای نکویی را نصیب سهامدارانشان میکنند و دستهای دیگر یا در حال در جا زدن هستند و یا روندی کاهنده دارند که در چنین شرایطی متأسفانه بعضی افراد(عوام) متحمل ضررهای سنگین نیز میشوند. آنچه در این بین مطرح است چرا برخی افراد سودهای کلان نصیبشان میشود و برخی دیگر سود زیادی نصیبشان نمی شود و حتی زیان هم میکنند؟ افرادی که فایده میکنند به چه چیزی توجه میکنند که بقیه معامله گران به آن توجهی ندارند؟ آنها چه برتری یا قابلیت یا دانشی دارند که دیگر افراد ندارند؟ چرا حتی زمانی که سهمی را در کف قیمتی تاریخ معاملات آن خریداری می کنند سودی عایدشان نمیشود یا زیاد محدود است؟!!!! امروزه بحث های زیادی درباره پول هوشمند و معرفی آن و هماهنگ شدن با آن در بازارهای سرمایه در همه نقاط دانشمند در جریان است که بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز از این زمینه مستثنی نیست. اگر بخواهیم تعریفی از پول هوشمند داشته باشیم میبایست آنرا اینگونه بیان نماییم : “پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را در برگزیدن دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام های مختلف توسط این قدرت صورت می گیرد.” با توجه به مطالب مذکور میتوان چنین برداشت کرد که اکثر نزدیک به رویداد معامله گران با یک مشکل دست و پنجه نرم میکنند و آن انتخاب سهم درست در بها پسندیده و در سررسید صحیح است که تفسیر هر کدام از این عبارات توضیحات خاص خود را می طلبد. در این نوشتار میخواهیم به این موضوع بپردازیم. کلیه عبارات و مسائل و نظرات مطرح شده در پیوستگی مطلب، حاصل پژوهش ها و تجربیات نگارنده آن است که پیشاپیش بابت معضل های آن از مخاطبان عذرخواهی میطلبم.همانگونه که گفته شد : ” پول هوشمند عبارتست از قدرتی که توانایی ایجاد روندهای بزرگ بازار را دارد و عمده حرکات اصلی قیمتی در سهام گوناگون بدست این نیرو صورت می گیرد.” این جمله بدین معناست که نوسانات بازار در واقعیت به چهره مصنوعی توسط معامله گران حرفه ای برپایی میشود که پوزیشنهای معاملاتی که گزین کردن میکنند به اندازه ای کبیر است که تاثیراتی را در قیمت بازار بوجود میآورد. از این رو این پوزیشن دریافت های کبیر را “پول هوشمند” مینامیم. در نهایت، هدف پول هوشمند دستکاری بازار است الی اینکه آنها بتوانند ذیل بخرند و بالا بفروشند و سود هنگفتی بدست آورند. اگر بخواهیم پول هوشمند را با بازی دومینو مقایسه کنیم پول هوشمند مشابه ایجاد یک حرکت اولیه در دومینو است که بقیه بازار بصورت خود جوش آنرا دنبال می کند و قیمت ها آغاز به بالا رفتن یا ذیل آمدن می کند و این پول هوشمند است که جهت و مدیریت این حرکت رابه عهده دارد. پول هوشمند برای اینکه آنها چنین کاری اتمام دهند بایستی برای معامله گران ناآگاه (عوام) دامی ترتیب دهند که این معامله گران را مجبور کند بالا بخرند و پایین بفروشند. به همین خاطر آنالیز اسپرد حجم (فراچارت: Volume Spread Analysis) به معامله گران کمک میکند لغایت حرکت پول هوشمند را لغایت حدی تشخیص دهند و تا مرز ممکن در جهت آن حرکت کنند و نه خلاف آن. جهت شناسایی پول هوشمند آغاز میبایست ساختار بازار را درک کنیم. بازاری که پول هوشمند درآن فعالیت میکند حائز چهار مرحله پایین است و در ادامه به تشریح اینکه پول هوشمند در هر مرحله چه کاری سپریدن میدهد، خوهیم پرداخت. 1- جمع آوری 2- بالا بردن 3- خالی کردن 4- ذیل آوردن 1- جمع آوری: در این مرحله هدف پول هوشمند توسط آوردن بیشترین مقدار سهامی است که می توانند در زیر ترین بها ممکن خریداری نمایند. جهت اطمینان از اینکه در بها پایین خرید میکنند، پول هوشمند سهام را در حجم های وزین خریداری نمیکنند چرا که این شغل سبب افزایش قیمت خواهد شد. به همین خاطر پول هوشمند ناچار است لغایت سهام مورد نظر خویش را طی یک دوره زمانی جمع آوری کند بدین صورت که در ابتدای بازار میخرند و در ساعات نهایی دست به فروش میزنند تا قیمت را ذیل نگه دارند اما رویهمرفته بیشتر از اندکی که میفروشند، خریداری میکنند. به همین علت است که بها سهم در این مرحله، خنثی میماند (فراچارت: درجا میزند) و با حجم ذیل به اتفاق است. عوام بطور طبیعی به بهره در این مرحله توجهی نمیکنند به این خاطر که جابجایی بها کم است چنانچه معامله گرانی که به آنالیز اسپرد حجم میپردازند به احسان میدانند که اکنون موعد راستی جهت خرید است. توجه داشته باشید مرحله جمع آوری و خشک کردن بهره شدنی است چند روز یا چند ماه درازا بکشد. 2- بالا بردن: در این مرحله هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. زمانی که حجم های بزرگ توسط پول هوشمند خریداری میشود، عرضه در بازار مختصر میشود. در این هنگام پول هوشمند به ایجاد تقاضا از طریق خرید مستمر ادامه میدهد و قیمت به انگیزه کمبود عرضه افزایش مییابد. قیمت سهم با حجم معامله بالاتر به آرامی افزایش مییابد. عوام زمانی که جابجایی قیمت توجه آنها را جلب میکند، آغاز به خرید میکنند در حالی که آنهایی که به حجم معاملات پروا میکردند، موقعیت های معاملاتی شان وارد فایده شده است زیرا آنها زودتر از سایرین دست به پیشه شده اند. 3- خالی کردن: در این مرحله پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران عوام میکند (فراچارت: اصطلاحا آغاز به نقد شدن می کنند). آنها سهام خویش را با حجم بالا نمیفروشند چون این پیشه سبب کاهش بها میشود. بجای آن مقداری از آنرا ساعات اولیه بازار میفروشند و در ساعات نهایی خرید میکنند لغایت قیمت را حفظ کنند اما رویهمرفته اغلب از اندکی که میخرند دست به فروش میزنند. از این جهت آنها فایده میکنند چرا که بها فروش آنها بالاتر از بها خرید آنها در مرحله جمع آوری میباشد. به همین دلیل بها بهره در این مقطع زمانی نزدیک مقاوم میماند (در یک رنج خاص درجا میزند) و با حجم داد و ستدها پایین به اتفاق است. عوام به خرید کردن پیوستگی میدهند با این امید که افزایش قیمت پیوسته مییابد و این درست زمانی است که معامله گران چیره دست تر از آنچه که پول هوشمند در حال سپریدن دادن است فرمانبرداری میکنند و آغاز به معرفی هوده میکنند. توجه داشته باشید این فرایند نقدشدن و خالی کردن شدنی است چند روز یا چند ماه درازا بکشد. 4- پایین آوردن: در این مرحله پول هوشمند سهام جمع آوری شده در مرحله اول را تا اندازه زیادی به فروش رسانده است از این جهت آنها عمدا میخواهند بها سقوط کند به همین دلیل دست به عرضه با حجم بسیار میزنند. بها با حجم بالا به سمت پایین حرکت میکند. عوام با دیدن چنین وضعیتی هراس-ترس-بیم زده میشوند و از خوف شروع به فروش سهام خویش میکنند(این خویش به کاهش بیشتر بها کمک می کند). خوش اقبالها، آنهایی که مدیریت میکنند تا بالاتر از بها خریدشان بفروشند اندکی هوده کسب می کنند اما اکثریت زیان میکنند زیرا برای فروش دارایی هایشان طی یک روند نزولی سریع، برنامه ریزی نکرده اند.