logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پایان فقر، بازساری اعتماد

پایان فقر، بازساری اعتماد
پایان فقر، بازساری اعتماد

  پایان فقر , بازساری اعتماد و اعتبار بانک جهانی با آغاز عمل آزمایشگاه بلاک چین وارد این تکنولوژی شد . مطرح ترین بانک بسط یکسری جانبه در جهان در حالا فعال سازی یک آزمایشگاه بلاک‌چین تحت عنوان جزو پروژه های قابلیت و امکان سنجی و اجرای آزمایشی است . این فرمان قادر است خروجی […]

پایان فقر، بازساری اعتماد   پایان فقر , بازساری اعتماد و اعتبار بانک جهانی با آغاز عمل آزمایشگاه بلاک چین وارد این تکنولوژی شد . مطرح ترین بانک بسط یکسری جانبه در جهان در حالا فعال سازی یک آزمایشگاه بلاک‌چین تحت عنوان جزو پروژه های قابلیت و امکان سنجی و اجرای آزمایشی است . این فرمان قادر است خروجی های اجتماعی و نظارتی را بهبود دهد . پایان فقر , بازساری اعتماد و اعتبار بانک جهانی به طور قانونی , جلسات صبح سه‌شنبه را تحت عنوان هنگامی برای یادگیری , کسب تجربه و تبادل لحاظ و همیاری بر روی تکنولوژی بلاک‌چین در حیث گرفته است .'   پایان فقر، بازساری اعتماد     بانک جهانی فعلا پیرو شرکای داخلی و فرنگی برای عمل بر روی بضاعت ها و به کار گیری های اساسی بلاک‌چین برای مشتریان بانک در میان بیش تر از ۸۰ مرزوبوم عالم است . قضیه های با اهمیت دربرگیرنده ثبت زمین و مستغلات , نام و نشان دیجیتال , توزیع امداد ها و زیربناهای مالی است . پایان فقر , بازساری اعتماد و اعتبار اعتماد در شرکت های طی سالهای قبلی به شدت کاهش پیدا کرده است . پژوهش ها جدیدی که به وسیله Edelman انجام گرفته نشان میدهد که تنها ۱۵ % از مردمان اطمینان دارا هستند که انگیزه سیستم های جان دار در کشورشان یاری به آنان است و این درصد درسال ۲۰۱۶ به کمترین میزان خویش رسیده است . سباستین مولینس رئیس مالی و بازارهای جهانی بانک جهانی معتقد است که پتانسیل بلاک‌چین خیر صرفا در موضوع موردها شخصی مثل سیستم پرداخت کاربرد دارااست بلکه قادر است سیستم مالی در کشورهای درحال بسط را فراوان متحول می نماید .