logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

خودکشی در بازارهای مالی

خودکشی در بازارهای مالی
خودکشی در بازارهای مالی

    معامله گری برای افراد ضعیف و لاغر نامناسب است و لذا معامله گری را زیاد احساساتی و عاطفی تر متعلق به چیزی که اندیشه می کنید درخواهید یافت و هم چنین قبل از اینکه در معامله گری به شخص چیره دست مبدل شوید آغاز باید احساسات و عواطف خویش را چیره دست کنید […]

خودکشی در بازارهای مالی     معامله گری برای افراد ضعیف و لاغر نامناسب است و لذا معامله گری را زیاد احساساتی و عاطفی تر متعلق به چیزی که اندیشه می کنید درخواهید یافت و هم چنین قبل از اینکه در معامله گری به شخص چیره دست مبدل شوید آغاز باید احساسات و عواطف خویش را چیره دست کنید و یاد بگیرید که چطور عواطف خودتان را به چهره حرفه ای رشد و تربیت دهید. روان شناسی معامله گری در باره فهم و فهم روشی است که ما از نظر روانی و ذهنی نسبت به پریشانی و تنش برآمده از معامله گری رخ می دهد پیامد اثر می دهیم اهمیت دارد. کنترل احساسات خویش برای کامیابی در معامله گری امری ضرروی است لذا بدون ذهن صریح و شفاف شما قادر نخواهید بود که برای معامله تصمیم گیری منطقی سپریدن دهید. در زیر به پاره ای از موارد روانشناسی معامله گر اشاره میکنیم :       خودکشی در بازارهای مالی     احساسات معامله گری در معامله گری احساسات مختلفی هستی دارد از آنگونه دو دانستن بی اندازه پراهمیت که در وسط اکثر معامله گران هستی دارد و نسبت به بقیه احساسات شایع تر و خطرناک تر است یعنی حس طمع و ترس. ترس و طمع می تواند می تواند حتی بهترین استراتژی های معامله گری حرفه ای را از بین ببرد . یک لحظه از ترس و طمع می تواند منجر به دیوانگی و جنون زودگذر در معامله گری شود و تا جایی قبل خواهد که می تواند فایده های شیرین توسط آمده از ماه های پیش را از بین ببرد و همه حساب رو به اضمحلال بکشاند. احساسات کنترل نشده نباید به عنوان بهانه ای برای ضرر و زیان مداوم و پشت سرهم باشد و همین طور زیان و خسارت پیوسته و پیوسته دار نباید به عنوان بهانه ای برای احساسات مهار نشده باشد. به یاد داشته باشید معامله گری در روان و ذهن فرد معامله گر کارایی میگذارد همانگونه که روان و ذهن فرد در نحوه معامله کردن تاثیر خواهد گذاشت. طمع شما نمی توانید هیچ وقت حرص و طمع را از بین ببرید و شما نمیتوانید طمع را ساحل بگذارید. خیلی از مردم فکر می کنند که طمع تنها منظور برای توسط آوردن پول در معامله است. حرص و طمع همواره در حال سعی است که با نهایت سرعت به سمت توسط آوردن پول قبل روی کند. راه های زیادی برای طماع بودن در معامله گری وجود دارد: ● معامله با حجم های زیاد بزرگ ● معامله بیش از حد ● داشتن انتظارات غیرواقعی و اغراق آمیز و رویاگونه ● رویای موفقیت بزرگ در معامله گری در کمترین زمان ممکن ترس ترس در داد و ستدها دو صورت دارد ● خوف از دست دادن : ترس از دست دادن معامله گر را مجبور می کند تا داد و ستدها سود ده خویش را پیش سررسید مقرر ببندد و کامل از معاملات بیرون شود و سود بالقوه ای که می تواند در معامله کسب کند را از دست بدهد. ● ترس از دست رفته ها : ترس از دست رفته معامله گر را مکلف می کند لغایت راهبرد معامله گری خود را ترک کند به طوری که ترس پیشین از دست رفته منجر به از دست دادن جنبش کبیر و اصلی قیمت خواهد شد. ترس پسندیده و معقول نیست که آن را به عنوان معامله بیش از مرز و نقاط ورود و خروج از دست رفته یا از دست داده بدانید لذا باید ترس هوشمند داشته باشید و با زیرکی کامل بترسید. مدیریت ریسک و احساس مدیریت ریسک شامل محاسبه مقدار ریسک پذیری شما در تحمل این مورد است که تا چه اندازه ای برای رسیدن و کسب فایده آماده شده اید و صبر خواهید کرد. اگر ریزبین تر به جزییات نگاه نماییم باید به ریسک و ابزارهای مدیریت ریسک پروا گزیده تر ای داشت و برای این فرمایش باید به نحوه اندازه گیری ریسک مراجعه کرد. زمانی معامله گری با اهمیت خواهد شد که معامله گر متوجه اهمیت مدیریت ریسک شود , این جستار این نکته را به شما یادآورد می شود که شفاف و واضح اندیشه کنید و اغلب از همه به شما کمک می کند لغایت احساسات و عواطف خود را مهار کنید و ذیل سلطه خویش درآورید. در اثناء معامله به نکات پایین پروا کنید. رعایت این نکات به شما کمک خواهد کرد دست به خودکشی مالی نزنید. حجم معامله، آغاز با معاملات کوچک زمانی که شما از گرمابه گرم برمی گردید صحیح نیست ناگهان در معرض هوای سرد پیمان گیرید. همانگونه که شما برای آزمایش دمای آب برای نخستین بار باید انگشت خودتان در تو آب فرو ببرید.هرگز با همه موقعیت خود دراین بازار معامله نکنید. معامله گری تفاوت های بسیاری با اعمال سایر دارد. برای اولین بار با یک معامله کوچک تری قبل از اینکه تمام موقعیت خودتان را از دست بدهید آزمایش کنید. حجم معامله بیش از اندازه بزرگ برای حساب معاملاتی شما می تواند منجر به نوسانات قیمتی اغراق آمیز شود که می تواند حسابتان رو همانند احساساتتان به کل ویرانی کند. این سوژه می تواند به اشتباهات برآمده از ترس و طمع منجر شود. هرگز فراموش نکنید معامله ای که سپریدن می دهید ممکن است اشتباه باشد. همانگونه که شما رویای سود کبیر در سر دارید و به همین علت با حجم بزرگ وارد معامله می شوید به یاد داشته باشید این معامله با ریسک بالا می تواند باعث از دست دادن کل سرمایه شود لذا وقتی در زمانی که به فکر بالا بردن حجم بالا برای سود اخذ اغلب هستید به این سوژه هم پروا کنید که اگر در زیان فرو بروید چه خسارت سنگینی خواهید کرد. نسبت ریسک به سود هدف برای ریسک به فایده دست کم 1 به 3 یا در بدترین حالت باید 1 به 2 باشد. برای مثال اگر هدف شما کسب هوده 30% از بازار است باید بیشینه 15% ریسک کنید که در این چهره نسبت ریسک به هوده 1 به 2 خواهد شد و هر چقدر این نسبت اغلب باشد یعنی هر اندکی صوتر کسر بالاتر باشد موقعیت معامله بهتری خواهیم داشت. اگر شیوه معامله شما بدین صورت است که در هر ورود و خروجی که در بازار اتمام می دهید با حجم های مختصر و به پیگیری فایده کم هستید بعد مطمئن باشید خسارت هایی که میکنید حقیر خواهند بود که می تواند مزایای مناسبی داشته باشد. برنامه ریزی برای نسبت ریسک به سود بدین معنی است که شما می توانید از نظرذهنی خودتان را برای از دست دادن چیزی که شدنی است در آینده رخ دهد کاملا آماده کنید و از معاملات احساسی بازداری کنید. یک معامله احساساتی اشتباه می تواند به از دست دادن کلیه معاملاتی که در چندین معامله هوده کرده اید منجر شود لذا در معاملات باید بر خودتان به طول کامل چیره شوید و از روی دانستن و هیجان و رویا و آرزو معامله نکنید. اهداف شما باید پیش از اینکه وارد معامله ای شوید قصد و نقطه برونرفت معامله را مشخص کنید. شما باید اهداف یومیه اختصار مدت میانی مدت و بلند مدت داشته باشید. زمانی خواهد قبض که شما برای رسیدن به منظور باید معامله رو متوقف کنید تا از سود یدست آمده در بازار محافظت نمایید لذا به نحوی معامله نکنید وقتی در هوده هستید به هدف رسیدن به هوده اغلب طمع کنید و در صورت اتفاق افتادن شرایط جدید معامله را با فایده نبندید و چشم براه رویای رسیدن به سود بالاتر باشید و در نهایت وارد ضرر شوید. پیاده سازی مدیریت سرمایه ● از حتماً زیان کاربرد کنید. این سوژه احساسات را برای پسین دادن به یک معامله کاهش می دهد و ریسک ضررهای غیرضروری که از دلبستگی و تعصب در سپریدن یک معامله روی میدهد کاهش دیتا می شود. ● برخی از معامله گران پروانه میدهند که زیان به انگیزه وابستگی عاطفی به یک بهره اغلب شود و این باعث امیدواری معامله گر به برگشت بها سهم میشود . ● سخت ترین چیزی که یک معامله گر ناچار است خودش بصورت دستی اتمام دهد ، بستن یک معامله و پیمان دادن حدضرر برای همان معامله در همان لحظه است . قراردادن یا حدضرر در همان لحظه ورود به یک معامله باعث میشود که از یک معامله زیانبار بازداری شود . ● معامله گران اغلب شاکی هستند وقتی حدضرر فعال شد احتمال می دهند قیمت برگردد . هرگز حدضرری که برای یک معامله گذاشتید کنسل نکنید . شما زمانی که درشرایط روحی آرام و بدون استرس قرار داشتید ، حدضرر تعیین نمودید ، حال اگر معامله برخلاف تمایل شما حرکت کند مبتلا استرس و خفقان میشوید پس به داوری خودتان اعتماد کنید و به حدضرر خویش پایبند باشید . ● تجارت بعنوان یک سوداگری است نه بعنوان یک سرگرمی .شما که نمیخواهیید 10 هزار دلار را در یک کسب و کاری که هیچ اطلاعی متعلق به ندارید سرمایه گذاری کنید پس در صورت عدم اطلاع هیچ معامله ایی انجام ندهید .زمانی که وقت کافی در باره تحقیق در بازار مالی را دارید و مطمین شدید ، آنگاه تصمیم به یک معامله بگیرید .تجارت آگاهانه همش بهتر از تجارت ناآگاهانه و بدون آگاهی می باشد . صبر صبر یک فضیلت در معامله است . این متفاوت است از اینکه از روی خوف بخواهیم معامله کنیم. صبر یعنی چشم براه بودن برای رسیدن بها به زمانی که اندیکاتور سیگنال خرید را صادر میکند. ساعت ها منتظر ابقاء برای اصلاح قیمتی و موعد پسندیده ورود به بازار . تجارت سودآور مهم است نه شمار معامله در روز و نه از این شاخه به آن شاخه پریدن به انگیزه تغییر قیمت و یا اینکه شما از یک بهره خسته شده اید و نه خرید در سقف. شما حتی با نظرات دوگا نه ایی از کسانی که خودشان را حرفه ایی می نامند روبه رو می شوید. سعی کنید پیش از سپریدن یک معامله ، تحقیقات خودتان را انجام دهید. افراط در اتمام معامله احد از اشتباهات رایج معامله گران بازپسین کار است که کوشش میکنند، کوچکترین حرکت قیمتی بهره را بگیرند .قیمت ها پایین می آیند آنها میفروشند، بها ها بالا میروند آنها میخرند. پس آنها کسانی هستند که همیشه در بازار زیان میکنند. یاد بگیرید که جنبش قیمتی را قبل بینی کنید نه اینکه تنها آنها را پیگیری کنید. بازه زمانی تجارت کوتاه مدت زیاد فشرده است و دربایستن به مقدار زیادی سامان و انضباط و تمرکز دارد (فراچارت: به قول وارن بافت بازار کوتاه مدت مانند حبس است و فضا امنی ندارد و شغل دراین بازار کودکانه است.) فلذا مطمین شوید که برای این سطح آمادگی دارید و می توانید بدون حواس پرتی معامله کنید. داد و ستدها بلندمدت بیچارگی به وارسی همیشگی معامله گر ندارد و برای معامله گرانی که تعهد و شغل دیگری دارند مناسب هستند. یاد بگیرید شکست ها را همنشین داشته باشید این یک اصطلاحیست که در عالم تجارت بیشتر شنیده میشود و طبیعی است که اگر شما یاد نگیرید که با خسارت خود کناره بیایید، پیشه بازرگانی شما مطمیناً اختصار مدت خواهد بود . پس چیزی که دقیقا باید فهم کنید این است که یاد بگیرید شکست ها را اخ داشته باشید . این بدان معنی است که شما باید بفهمید که چرا در یک معامله اشتباه کردید. آیا شما اندیکاتورها را بد تعبیر کردید؟ آیا شما کامیاب به قبل بینی انتشار دسته مهمی از داده های اقتصادی نشدید بعضی از معاملاتی که از دست میدهید تقصیر شما نیست ، بعنوان نمونه یک رویداد غیرقابل پیش بینی مثل یک جنگ (فراچارت: یا حملات تروریستی ) می تواند در بازار حرکت کند ، اما بیشتری داد و ستدها از دست رفته و شکست خورده ناشی از یک تصمیم آنی معامله گر می باشد. برای کاهش اثرات روانی شکست، از آن شکست بعنوان یک فرصت برای یادگیری بهره‌گیری کنید و بازار را بخاطر شکست هایتان سرزنش نکنید , بازار هیچ تعهدی به شما ندارد و به شما بدهکار نیست و نگاه خودتان را بر بنیاد راهبرد خویش تنظیم کنید .معامله چیزی است که در بازار در حال انجام است نه آنچه شما اندیشه می کنید باید اتمام دهید . روندها و شرایط بازار می توانند تغییر کنند . مطمئن باشید که استراتژی شما با بازار تغییر خواهد کرد. کسب سود تصور شکست را کناره بگذارید و به اندیشه برنده شدن باشید. از روی ترس سود یک معامله را از دست ندهید. ترس مایه می شود که ذهن سوال کند و عکس العمل نشانه بدهد در حالی که معامله، یک معامله امن و پر فایده است ومهم نیست که چقدر حقیر باشد. در روبرو اجازه ندهید یک معامله پرسود تبدیل به زیان شود. قوانین خودتان را دنبال کنید، یک معامله را زمانی ببندید که 20 درصد در هوده باشید. این به شما دستور می دهد که مطمئن شوید احساسات در معامله شما هیچ نقشی ندارد. به جز در شرایط خاص که باید از سهم خارج شوید. اگر یک معامله بر خلاف رغبت شما جنبش می کند، خودتان را به عذاب نیاندازید. آنرا ببندید. یک اشتباه رایج این است که یک معامله پرسود را ببندید و یک معامله ای که زیان ده میباشد را نگه دارید. سبد سهام درست کنید هرگز همه سرمایه خویش را بر روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید. تک بهره شدن یا فول مارجین روی یک سهام مانور دادن خطرات زیادی دارد شاید فایده نکوداشتن عاید شما کند اما ضرر آن نیز به همان نسبت شدید تر خواهد بود.