logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

تجزیه و تحلیل بنیادی بازار فارکس چیست

تجزیه و تحلیل بنیادی بازار فارکس چیست
تجزیه و تحلیل بنیادی بازار فارکس چیست

تجزیه و ارزیابی بنیادی بازار ارز معامله‌گرانی که ترجیح می دهند با معاملات بلند برهه زمانی فعالیت نمایند , این جور تجزیه و آنالیز را ترجیح می دهند . درین گونه تجزیه وتحلیل پیش بینی‌ها با در لحاظ دریافت کردن وضع اقتصادی و سیاسی انجام می شوند . معامله‌گران با توجه خبر ها اقتصادی را […]

تجزیه و تحلیل بنیادی بازار فارکس چیست تجزیه و ارزیابی بنیادی بازار ارز معامله‌گرانی که ترجیح می دهند با معاملات بلند برهه زمانی فعالیت نمایند , این جور تجزیه و آنالیز را ترجیح می دهند . درین گونه تجزیه وتحلیل پیش بینی‌ها با در لحاظ دریافت کردن وضع اقتصادی و سیاسی انجام می شوند . معامله‌گران با توجه خبر ها اقتصادی را بررسی می‌نمایند و به اتفاقاتی که احتمال دارد تاثیرات قابل توجهی روی اقتصاد جهانی بگذارد , دقت متعددی میکنند . این اتفاقات احتمالا تغییرات در سیاست مملکت و یا این که موقعیت مالی آن باشد و یا این که گزارش تغییرات شاخص‌های متعدد باشد . تجزیه و بررسی بنیادی همگی نکات و چه بسا شایعات و انتظارات را هم در حیث می گیرد . تجزیه و تحلیل بنیادی بازار فارکس چیست این گونه تجزیه و محاسبه به طور بدون نقص به کارداران داخلی و فرنگی تاثیر گذار روی اقتصاد جهانی وابسته است . برای تجزیه و محاسبه پیروز خیر صرفا می بایست ارتباط ها بدون واسطه در میان روی داد و تغییرات بازارهای مالی را رویت کرد , بلکه می بایست روش تاثیر ارتباط ها غیر بی واسطه را هم یادگرفت . مثلا تضعیف اقتصاد یک میهن خیر صرفا سبب ساز کاهش نرخ ارز ملی این میهن خواهد شد , بلکه روی ارز ملی کشور‌هایی که با آن رابطه ها کارکشته دارا هستند , هم تاثیر خواهد گذاشت . تجزیه و ارزیابی بنیادی با استعمال از روز‌نگار رویدادهای اقتصادی , خبر‌ها اقتصادی , گزارش شرکت‌های مدنی و آزاد متفاوت , بررسی شاخص‌های اوضاع و احوال اقتصادی کشورهای متعدد انجام می‌گردد . شرکت‌هایی میباشند که درین دسته تجزیه و ارزیابی تخصص دارا هستند