logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بانک مرکزی در قبال ارز دیجیتال: نه منع کند و نه اجازه دهد!

بانک مرکزی در قبال ارز دیجیتال: نه منع کند و نه اجازه دهد!
بانک مرکزی در قبال ارز دیجیتال: نه منع کند و نه اجازه دهد!

  لزوم تغییر تحول سیاست بانک مرکزی در قبال ارز دیجیتال : خیر منع نماید و خیر اذن دهد! طهماسب مظاهری ( مدیر اسبق بانک مرکزی ایران ) در ابلاغ بینش خویش در رابطه بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال بیان کرد : «بانک مرکزی خیر بایستی منع نماید و خیر می بایست اذن دهد […]

بانک مرکزی در قبال ارز دیجیتال: نه منع کند و نه اجازه دهد!   لزوم تغییر تحول سیاست بانک مرکزی در قبال ارز دیجیتال : خیر منع نماید و خیر اذن دهد! طهماسب مظاهری ( مدیر اسبق بانک مرکزی ایران ) در ابلاغ بینش خویش در رابطه بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال بیان کرد : «بانک مرکزی خیر بایستی منع نماید و خیر می بایست اذن دهد بلکه می بایست روشن نماید و به مردمان توضیح دهد که‌این کاری که داراست رخداد می افتد چه می باشد و چه ریسک هایی را در خویش داراست تا مردمان خودشان به سراغ بیت کوین نروند . » وی ضمن تاکید بر این نکته که بیت کوین تفاوتی اصلی با ارزهای قانونی داراست ذکر کرد : «بیت کوین به معنای مرسوم ارز نیست که پایین مقررات بانک مرکزی و با ضمانت سازمان های مالی آن مرزو بوم منتشر می شود و ارزشی داراست و متناسب با اقتصاد ملی آن مملکت است . » اقای مظاهری در توضیح نگرش خویش در رابطه رمزارزها بیان کرد : «بیت کوین و امثال آن , تحت عنوان ارز دیجیتالی مطرح است , یک روش تبادل فی مابین اشخاص است که در وام دادن به همدیگر یا این که پول دادن یا این که اعتبار دادن به همدیگر میباشد به عنوان مثال در بازی های رایانه ای شخصی امتیاز می‌گیرد و این تبدیل به قیمت مبلغی می شود و به هیچ وجه مبلغی نیست و در تراز بزرگ خیس از بازی های کامپیوتری , ارز دیجیتال است . مدیر اسبق بانک مرکزی اظهار داشت : بیت کوین , خیر مبنای مبلغی و خیر مبنای اقتصادی دارااست و امتیازی است که یک کسی شاید در یک ارتباطی بگیرد و قادر است آن امتیاز را به شخص دیگری بفروشد و آن امتیاز برای شخص خریدار شود . »     بانک مرکزی در قبال ارز دیجیتال: نه منع کند و نه اجازه دهد!     وی ضمن اشاره ارز واحد جهانی در قالب ارز دیجیتال اعلام‌کرد : «ارز دیجیتالی نقطه شروعی بر یک جریان همگانی است که نزدیک به ۱۰ الی ۱۵ سال آتی ما به یک ارز واحد جهانی خوا‌هیم رسید . اما هنوز کسی نمی تواند بگوید چه شکلی خواهد بود , یک مراحل تکاملی است که حداکثر تا ۲۰ سال آتی , آن ارز واحد جهانی , مبنای معاملات کلیه مردمان قرار خواهد گرفت و این فرایند رو به پرورش و قطعی و اضطراری الوقوع است . » بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جدیدا خرید و فروش بیت کوین در صرافی‌ها را ممنوع اذعان کرد . همینطور به بانک‌ها و شرکت ها مالی هم فرمان داده از هر مدل خرید و فروش رمزارزها پرهیز نمایند . آقای مظاهری دیدگاهی مختلف به‌این این داستان دارااست . وی می گوید : «بانک مرکزی خیر بایستی منع نماید و خیر بایستی اذن دهد . بلکه می بایست بیاید و روشن نماید و به مردمان توضیح دهد که‌این کاری که داراست واقعه می افتد چه می‌باشد و چه ریسک هایی را در خویش دارااست و چه نا اطمینانی هایی در آن موجود هست و در صورتیکه مردمان متوجه شوند که در چنین کاری , بودجه و گنج شان را که برایش عشق و علاقه مند و گرانبها می‌باشند در معرض خطر قرار می دهند , خودشان به سراغ این نخواهند رفت . » وی در تشریح راه صحت که بایستی در مسئله رمزارزها از طرف این ارگان مدنی در کشور‌ایران در پیش گرفته شود اعلام کرد : «کار دوم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که بایستی روز جاری انجام دهند , این است که مجموعه و مجموعه هایی را از دوستان عزیز جوانی که در مسایل اینترنتی و ارتباطات الکترونیکی آشنا می‌باشند , بگذارد که بر این داستان مسلط شوند و از وضعیت انفعال خارج بیاییم و نزدیک به ۱۵ سال دیگر که ارز جهانی با چنین مشخصاتی پایه قرار میگیرد , با آن بیگانه و غریبه نباشیم و بتوانیم مرزو بوم را برعلیه آن نگهداری کنیم . »