logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

باید ها و نباید های فیلیپ فیشر در سرمایه گذاری

باید ها و نباید های فیلیپ فیشر در سرمایه گذاری
باید ها و نباید های فیلیپ فیشر در سرمایه گذاری

  «بایدهای» فیلیپ فیشر برای سرمایه‌گذاری چیره 1 – آیا کمپانی مورد علاقه محصول ها یا این که خدماتی با پتانسیل بازار کافی دارااست که ارتقا فروش قابل‌توجه به‌ بازه زمانی دست‌کم یک سری سال را , ‌ میسر سازد؟ یک کمپانی بایستی دارنده محصولاتی باشد که به نیاز تعداد بیشتری «مخاطبین هدف» جواب دهد […]

باید ها و نباید های فیلیپ فیشر در سرمایه گذاری   «بایدهای» فیلیپ فیشر برای سرمایه‌گذاری چیره 1 - آیا کمپانی مورد علاقه محصول ها یا این که خدماتی با پتانسیل بازار کافی دارااست که ارتقا فروش قابل‌توجه به‌ بازه زمانی دست‌کم یک سری سال را , ‌ میسر سازد؟ یک کمپانی بایستی دارنده محصولاتی باشد که به نیاز تعداد بیشتری «مخاطبین هدف» جواب دهد و بایستی جزء بازار‌های در حال پیش رفت باشد . 2 - آیا رئیس کمپانی , ‌ قصد داراست که به ساخت محصول ها یا این که فرایند‌های نو ادامه بدهد؟ برای آن‌که هنگامی از پتانسیل پرورش خط ایجاد کنونی , تا حد متعددی بهر‌ه‌برداری شد , بعد از آن [به واسطه ارائه تولیدات جدید] پتانسیل فروش کل , گشوده نیز بالا رود؟ رئیس کمپانی , بایستی این پتانسیل را داشته باشد که بعد از آن‌که فرآورده فعلی به دوره‌ی بلوغ خویش رسید , با به کارگیری از ابتکار عمل , هم‌چنان ارتقا فروش را نگهداری نماید . 3 - فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای کمپانی به نسبت ابعادش , چقدر مفید هستند؟ یک کمپانی برای بقا در صنعت رقابتی می بایست تحقیق و توسعه‌ی اثر گذار و کارآمدی داشته باشد و همین‌طور توسعه‌ای که در سعی کمپانی , خویش را نشان بدهد . 4 - آیا کمپانی تولیدها خاصی دارد؟ بعضی از تولیدها شرکت‌ها خصوصیاتی دارا هستند که آنان را شاخص می‌سازد و بدین ترتیب این پتانسیل را دارا هستند که عوام مردم فارغ از نیاز به تبلیغات آنها‌را خریداری نمایند . 5 - آیا کمپانی حاشیه‌ی سود ارزشمندی دارد؟ علاوه بر پرورش , کمپانی می بایست از یک حاشیه‌ی سود عالی هم برخوردار باشد تا بها سرمایه‌ی صاحبان سهام را ارتقا دهد . 6 - کمپانی برای محافظت یا این که بهبود حاشیه‌ی سود خویش چه می‌کند؟ با در لحاظ به چنگ آوردن بی‌ثباتی فضای اقتصادی , فشار متعددی بر روی شرکت‌ها موجود هست تا حاشیه‌ی سود خویش را مراقبت نمایند یا این که ارتقا ببخشند . اساسی این است که کمپانی , پتانسیل کاهش هزینه‌ها برای ارتقاء حاشیه‌ی سود در دراز‌مدت را داشته باشد . 7 - آیا رابطه‌ی کارمندان و کارمندان در کمپانی خوب است؟ بهره‌وری فعالیت و کمپانی , متأثر از ارتباط ها کارمندان و کارکنان کمپانی است . رابطه ها عالی به بهره‌وری فراتر و در سود به خروجی و کارایی خوب تر کمپانی سبب می شود . 8 - آیا رابطه‌ی مدیران کمپانی خوب است؟ ارتباط ها داخلی کمپانی , بر همت آن تأثیر می گذارد , به این ترتیب اضطراری است که همگی شرکت‌ها برای پیشگیری از هر نوع جنبش غیر‌قانونی یا این که نا مطلوب از سوی رئیس , رابطه ها داخلی مثبت را تقویت نمایند . 9 - آیا مدیر کمپانی از دوراندیشی برخوردار است؟ کمپانی می بایست مجموعه مدیران با قدرت و با استعدادی داشته باشد تا به روش قابل قبولی تفویض اختیار نمایند و مدیران در سطح ها پایین‌تر را راهبری کنند و بر کلیت کسب و فعالیت تحلیل نمایند . 10 - تحلیل‌ هزینه و چک حسابداری کمپانی چقدر عالی است؟ در اختیار گرفتن هزینه که نتایج چک اثر گذار و کارآمد هزینه‌ها بوسیله کمپانی است , می بایست پیش از سرمایه‌گذاری مورد علاقه قرار گیرد . 11 - آیا این مجموعه جنبه‌های دیگر و تا حدودی ویژه در صنعت ذی‌ربط , داراست که به سرمایه‌گذار سر‌نخ مهمی بدهد که کمپانی در مقایسه با رقبای خویش چقدر می تواند چشمگیر باشد؟ کمپانی بایستی از مزیت‌های رقابتی برخوردار باشد که به وی یاری دهد که فی مابین رقبای خویش در صنعت ذی‌ربط شاخص بشود . 12 - کمپانی به خیر , بینش کوتاه بازه دارااست یا این که بلند‌مدت؟ شرکت‌ها می بایست نگاه بلند‌مدت به مورد سود داشته باشند و استراتژی‌هایی را به فعالیت بگیرند که در بلند‌مدت , سود را نگهداری نموده یا این که ارتقا دهد . 13 - در آینده‌ی قابل پیش‌بینی , آیا پرورش کمپانی , نیاز به تأمین منابع مالی با فروش سهام , پیدا خواهد کرد؟ کمپانی بایستی آن‌قدر نقدینگی و پول انتقاد شایان توجه و همین‌طور بضاعت بالای دریافت وام داشته باشد , تا بتواند هزینه‌های مرتبط با پرورش را تأمین نماید . 14 - آیا مدیر , هنگامی کارها عالی پیش می روند با سهامداران خویش به راحتی سخن میکند , البته وقتی نوبت به گرفتاری‌ها و نا‌امیدی‌ها می رسد , بی صدا پیشه می‌کند؟ حرف رک و راست مدیر کمپانی در زمان‌های عالی و بد لازم است , به این دلیل که سرمایه‌گذاران حق دارا هستند بدانند , ‌اوضاع دقیقا از چه قرار است . 15 - آیا مدیر کمپانی , ‌از صداقت بی زیرا و چرا برخوردار است؟ مدیر کمپانی می بایست از خویش قابل اعتماد بودن , قابل اعتماد بودن و صداقت نشان دهد تا سرمایه‌گذاران بتوانند به مجموعه مدیران اعتماد کرده و اطمینان داشته باشند .     باید ها و نباید های فیلیپ فیشر در سرمایه گذاری   «نبایدهای» فیلیپ فیشر برای سپرده گذاری غالب 1 - گول شرکت‌های تبلیغاتی را نخورید . شرکت‌های اکثری می باشند که در عمل تبلیغ و ماجرا تعریف کردن خیلی بیشتر استادند