logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات
آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

  چهار فرمان شرطی : ● بای لیمیت ( Buy Limit ) : در‌این روش خرید و فروش گر امر پیشنهاد خرید را تحت خیس از بها سرازیر در سیستم ثبت مینماید به دلیل آن که نظرش این است که بها کنونی بالاست و قصد داراست در ارزش ذیل تری وارد خرید و فروش خرید […]

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات   چهار فرمان شرطی : ● بای لیمیت ( Buy Limit ) : در‌این روش خرید و فروش گر امر پیشنهاد خرید را تحت خیس از بها سرازیر در سیستم ثبت مینماید به دلیل آن که نظرش این است که بها کنونی بالاست و قصد داراست در ارزش ذیل تری وارد خرید و فروش خرید شود . اصولا داد و ستد گر بر پایه ی گونه معاملاتی خویش برای بها حمایتی در حیث می‌گیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارااست . در تصویر پایین ارزش سرازیر در نقطه ( A ) می‌باشد و داد و ستد گر قصد داراست در نقطه ( B ) مبادرت به خرید نماید زیرا این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند . ( میخریم در حالتی‌که بها ریزش نماید به عددی که ما انتخاب میکنیم ) بای لیمیت ● سل لیمیت ( Sell Limit ) : در‌این روش خرید و فروش گر امر توصیه فروش را فراتر خیس از بها سرازیر در سیستم ثبت می‌کند به دلیل آنکه نظرش این است که بها کنونی قادر است فراتر برود لذا می‌خواهد در ارزش بالاتری وارد خرید و فروش فروش شود . اساسا خرید و فروش گر مبنی بر جور معاملاتی خویش برای بها مقاومتی در لحاظ می‌گیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را داراست . در تصویر ذیل بها روان در نقطه ( A ) هست و خرید و فروش گر قصد داراست در نقطه ( B ) مبادرت به فروش نماید زیرا این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند . ( می‌فروشیم در حالتی که ارزش ارتقاء پیدا نماید به عددی که ما گزینش می‌کنیم )       آشنایی با دستورات شرطی در معاملات     سل لیمیت ● بای استاپ ( Buy Stop ) : در‌این روش خرید و فروش گر فرمان توصیه خرید را فراتر از ارزش روان در سیستم ثبت می نماید . داد و ستد گر با این بینش قصد خرید داراست که بها مقاومت را بشکند ( فراچارت : بریک اوت Break out ) . اصولا خرید و فروش گر مبنی بر نوع معاملاتی خویش برای ارزش مقاومتی در حیث می‌گیرد و قصد خرید دارااست درصورتی که بها بتواند از تراز مقاومتی عبور نماید . در تصویر ذیل بها روان در نقطه ( A ) هست و خرید و فروش گر قصد دارااست در نقطه ( B ) مبادرت به خرید نماید درصورتی که بها بتواند از تراز مقاومتی گریز نماید . ( میخریم در صورتی بها از عددی که ما گزینش کردیم صعود نماید ) بای استاپ ● سل استاپ ( Sell Stop ) : درین روش خرید و فروش گر فرمان پیشنهاد فروش را ذیل خیس از ارزش سرازیر در سیستم ثبت می کند . داد و ستد گر با این نگرش قصد فروش دارااست در‌صورتی‌که بها بتواند حمایت را بشکند ( فراچارت : بریک اوت Break out ) . اصولا داد و ستد گر مبنی بر گونه معاملاتی خویش برای ارزش حمایتی در حیث می گیرد و قصد فروش دارااست درصورتی که ارزش بتواند از تراز حمایتی عبور نماید . در تصویر پایین ارزش سرازیر در نقطه ( A ) می‌باشد و خرید و فروش گر قصد دارااست در نقطه ( B ) مبادرت به فروش نماید در شرایطی‌که بها بتواند از تراز حمایتی گریزو فرار نماید . ( میفروشیم در صورتی بها از عددی که ما انتخاب کردیم ریزش نماید ) سل استاپجمع بندی پایانی : دستورها لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی می باشند که با فلسفه خرید و فروش مبنی بر نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاوتی به مراد شکار حالت های برگشتی ( فراچارت : reversal : ریورسال ) انجام می‌شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی میباشند که با فلسفه داد و ستد در جهت ناکامی باندهای حمایتی و مقاوتی ارزش انجام میشوند . به کار گیری از این امرها تماما به لحاظ فردی خرید و فروش گر و سیستم معاملاتی وی بستکی داراست و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند .