logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ arbitrage- به کسب سود از راه اختلاف قیمت در دو بازار مختلف آربیتراژ می‌گویند. به طور کلی این اختلاف می‌تواند از نوع زمانی باشد مثل بازار نقد و آتی، و هم از نظر مکانی مثل تفاوت نرخ در دو بازار در مکان‌های جغرافیایی متفاوت باشد. یکپارچگی بازار‌های مالی امکان آربیتراژ به علت اختلاف در […]

آربیتراژ arbitrage- به کسب سود از راه اختلاف قیمت در دو بازار مختلف آربیتراژ می‌گویند. به طور کلی این اختلA1اف می‌تواند از نوع زمانی باشد مثل بازار نقد و آتی، و هم از نظر مکانی مثل تفاوت نرخ در دو بازار در مکان‌های جغرافیایی متفاوت باشد. یکپارچگی بازار‌های مالی امکان آربیتراژ به علت اختلاف در مکان بازار را تقریبا به صفر رسانده است. این نوع آربیتراژ در بازارهای کالایی به علت وجود هزینه نگهداری و حمل و نقل و... که باعث ایجاد قیمت‌های متفاوت برای یک کالا می‌شود، اتفاق می‌افتد. اما اختلاف به علت تفاوت در زمان، فرصت آربیتراژی را برای هم بازارهای مالی و کالایی از طریق قرارداد آتی ایجاد می‌کند.

آربیتراژ

آربیتراژ در بازار آتی سهام زمانی اتفاق می‌افتد که فرد با حذف ریسک نوسانات قیمت در طول زمان سهم پایه را در یک بازار (نقد و آتی) خریده و در بازار دیگر به فروش برساند.

• قیمت‌های بازار آتی بالاتر از نقد باشد: آربیتراژگر می‌تواند سهم پایه را در بازار نقد خریده و به طور همزمان در بازار آتی با قیمت مشخص به فروش برساند.

خرید سهم به تعداد 10000 به قیمت 3000 ریال در بازار نقد و فروش یک قرارداد سایپا (هر قرارداد در نماد سایپا شامل 10000 سهم است) در بازار آتی به قیمت 4000 ریال:

سود ناخالص ریال 1.000.000 = 10.000 × (3.000 – 4.000)

کارمزد خرید در بازار نقد 148.800= 00496/0 × (10.000 × 3.000)

کارمزد فروش در بازار آتی 198.400 = 00496/0 × (10.000 × 4.000)

مالیات فروش کارمزد تسویه 400.000 = (005/0 + 005/0) × (10.000 × 4.000)

کارمزد ورود به دوره تسویه و مالیات فروش (سود خالص) 9.252.800 = (400.000 + 198.400 + 148.800) – 10000000 (سود ناخالص)

در مثال فوق سود حاصل از آربیتراژ 9,252,800ریال می‌باشد

که با توجه به سرمایه مورد نیاز شامل 30,000,000 ریال بابت خرید سهم از بازار نقد

و 5,600,000 ریال بابت وجه تضمین اتخاذ موقعیت باز سایپا

در بازارآتی بازده این سرمایه‌گذاری برابر با 26 درصد است.

b1