شرکت معروف هواپیمایی

ایرآسیا که یک کدام از شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت در جنوب‌شرق‌ آسیاست درپی پیش‌فروش ارز دیجیتال…