logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

توصیه های ویلیام گن به معامله گران

توصیه های ویلیام گن به معامله گران
توصیه های ویلیام گن به معامله گران

  1 – هیچ وقت اذن ندهید یک خرید و فروش سودآور وارد ضرروزیان شود . زمانی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید نقطه توقف خسارت را به جایی که خیر سود و خیر ضرر و زیان باشد بیاورید 2 – سرمایه تان را به 10 بخش متساوی تقسیم نمایید و […]

توصیه های ویلیام گن به معامله گران   1 - هیچ وقت اذن ندهید یک خرید و فروش سودآور وارد ضرروزیان شود . زمانی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید نقطه توقف خسارت را به جایی که خیر سود و خیر ضرر و زیان باشد بیاورید 2 - سرمایه تان را به 10 بخش متساوی تقسیم نمایید و هیچ گاه بیشتر از یک دهم سرمایه تان را برای یک داد و ستد به ریسک نیاندازید 3 - برای سفارشات حد زیان انتخاب فرمایید : مدام با قراردادن حد ضرروزیان نقطه در مسافت 3 تا 5 واحد مبادرت به خرید نمایید 4 - هیچ گاه بیش تر از سرمایه تان مبادرت به خرید نکنید . این فرمان را تحت عنوان ضابطه تغییر تحول ناپذیر خویش در بازار قرار دهید . 5 - خلاف فرایند بازار داد و ستد نکنید . هیچوقت تا زمانی از مراحل بازار ( رو به بالا یا این که نزولی بودن پروسه در نمودار ) مطمئن نشدید مبادرت به خرید و فروش نکنید . 6 - هنگامی تردید کردید از بازار بیرون گردید و تاهنگامیکه شک دارید وارد بازار نشوید 7 - صرفا سهامی که فعال میباشند را خرید نمایید . سراغ سهامی که تکان آرام ای دارا هستند یا این که متوقف می باشند نروید . 8 - ریسک را به نسبت هم اندازه تقسیم فرمایید . در صورت قابلیت و امکان 4 یا این که 5 سهم را خریداری نمائید . از این‌که کلیه سرمایه تان را فقط روی یک سهم سپرده گذاری نمایید به شدت دوری کنید . 9 - هیچوقت پیشنهاد هایتان را محدود نکنید یا این که روی یک ارزش اثبات خرید و فروش انجام ندهید . بر طبق ارزش بازار داد و ستد نمائید . .   توصیه های ویلیام گن به معامله گران   10 - داد و ستد هایتان را سوای وجود یک برهان عالی نبندید . با گزینش نقطه توقف خسارت برای داد و ستد هااز سودتان حفظ نمایید . 11 - دخیره سازی فرمائید . پس از این‌که تعدادی از معاملات برنده را تجربه کردید جزو سودتان را در حسابی مختص پس انداز نمایید و صرفا در پیشامدهای ناگهانی و نا خوشایند از آن به کارگیری نمائید . 12 - هرگر صرفا برای به چنگ آوردن سود یک سهم , آن را خریداری نکنید 13 - هیچوقت از ضرر میانگین نگیرید . این مطرح ترین اشتباهی است که یک داد و ستد گر میتواند مرتکب شود . 14 - هیچوقت صرفا برای این که صبرتان تمام شده‌است بازار را ترک نکنید یا این که به دلیل این که تحمل طاقت را ندارید وارد بازار نشوید . 15 - مدام از سودهای کوچک مقابل ضرروزیان های بزرگ بپرهیزید . 16 - هیچ زمان حد زیان یک پیشنهاد را حذف نکنید . 21 - هنگام خرید سهامی را تعیین نمائید که کمترین حجم عرضه را دارا هستند و برای فروش سهامی که بیشترین عرضه را دارا هستند در حق تقدم قرار دهید . 22 - هرگر مبادرت به Hedge ( خرید و فروش تامینی ) نکنید . در صورتی‌که صاحب سهامی می‌باشید که ارزش آن استارت به ذیل امدن نموده است هیچ وقت سهام دیگرتان را نفروشید تا خسارت آن را جبران فرمایید . از بازار بیرون گردید ضرر تان را متقبل گردید و منتظر یک شرایط مطلوب دیگر بمانید . 23 - هیچ گاه شرایط تان دربازار را فارغ از یک استدلال عالی عوض نکنید . هنگامیکه خرید و فروش میکنید آن را براساس چند عارضه ها مطلوب یا این که طرحی مدون به انجام برسانید و تا‌زمانیکه یک نماد روشن از تغییر‌و تحول در پروسه را ندیده اید از بازار بیرون نشوید . 24 - از ارتقاء ناگهانی معاملات پس از یک عصر پیروز و سودآور در داد و ستد دوری کنید .