سر جان تمپلتون

در این مطلب به سرگذشت جان تمپلتون می‌پردازیم، فردی که معروف به «شکارچی جهانی قیمت…