تورم چیست ؟

  تورم در ایران پایه‌ای‌ترین شاخص اقتصادی است: شاخصی است که نرخ پول را تعیین می‌کند…
۱۰ ویژگی AmiBroker

در این مقاله به بررسی ده ویژگی حائز اهمیت  نرم افزار AmiBroker خواهیم پرداخت ، کلا…